Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Ελληνικές τράπεζες σε περίοδο κρίσης 

  Πατέλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-16)
  Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τις ελληνικές τράπεζες και ειδικότερα την εν γένει λειτουργιά τους στην περίοδο της οικονομικής κρίσης καθώς και πως οφείλουν να προσπεράσουν τον σκόπελο της ύφεσης κυρίως μέσω του Μάρκετινγκ. ...
 • Μελέτη και κατασκευή διάταξης ομαλής εκκίνησης και πέδησης τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα μέσω ηλεκτρονικού ομαλού εκκινητή 

  Παναγιώτου, Παντελής; Σούρμπης, Δημοσθένης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-24)
  Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχο να παρουσιάσει τους τριφασικούς ασύγχρονους κινητήρες (λειτουργία, εκκίνηση – πέδηση, έλεγχος στροφών) ενώ εστιάζει στην λειτουργία των ομαλών ηλεκτρονικών εκκινητών, οι οποίοι και αποτελούν ...
 • Αυτόνομος IoT μετεωρολογικός σταθμός 

  Βαλσαμάκης, Κωνσταντίνος; Νικολιδάκης, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-13)
  Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μέτρηση και η καταγραφή των καιρικών συνθηκών καθώς και η πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων ενός μικροκλίματος. Αρχικά με τη χρήση αισθητήρων μετράται υγρασία, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική ...
 • Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου παραγωγής πακετοποίησης 

  Διόγος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου παραγωγής, τα μέσα, τους τρόπους, τις δομές, τις λειτουργίες και τα οφέλη που πλαισιώνουν τα συστήματα αυτά σε μια βιομηχανική ...
 • Έξυπνο νοσοκομείο 

  Oικονόμου, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
  Η παρούσα εργασία, μέσα από τη μελέτη βιβλιογραφικών αναφορών, αναλύει τους τεχνολογικούς εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται σε κτήρια υγείας, στα οποία εργάζεται και εξυπηρετείται μεγάλος αριθμός ατόμων καθημερινά, με ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"