Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Ανάπτυξη παιχνιδιού με μηχανή Unreal Engine 4 

  Μπαμπούρης, Μαριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-08-28)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός παιχνιδιού με τη βοήθεια της μηχανής Unreal Engine 4. Η ανάπτυξη παιχνιδιών με Game Engines έχει δώσει την δυνατότητα στους προγραμματιστές και στις ...
 • Συστήματα έξυπνης πόλης 

  Ιωαννίδου, Ευαγγελία; Μποζά, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-10)
  Τι είναι οι έξυπνες πόλεις - Συστήματα Έξυπνης Στάθμευσης - Σύστημα Διαχείρισης Πεζοδρόμων - Εφαρμογή Ελέγχου Πρόσβασης - Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας- Εφαρμογή Πληροφόρησης Πολιτών - Διαχειριστικό Σύστημα
 • Αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας κτηρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα 

  Κολομβάκης, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-10)
  Η ποικιλία που διέπει τη μορφολογική και κανονιστική τυπολογία των υφιστάμενων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας κτηρίων καθιστά, ως επί το πλείστον, δυσχερή τη μεταξύ τους σύγκριση και αποτίμηση της σεισμικής τους ...
 • Εκτίμηση σεισμικών απωλειών στον ελλαδικό χώρο 

  Ζιμπή, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-10)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εκτίμηση κατά τη μεθοδολογία FEMA P-58 των απωλειών που αναμένεται να καταγραφούν στο εσωτερικό ενός κτηρίου το οποίο υπόκειται σε σεισμική δόνηση συγκεκριμένης έντασης. Στα ...
 • Φορολογική ανάλυση φορολογικών παραδείσων στην Ευρώπη: οι περιπτώσεις της Κύπρου, Ιρλανδίας και Βουλγαρίας 

  Μαχαίρας, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
  Η παρούσα εργασία στόχο έχει την σύγκριση σε επίπεδο βασικών διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος (Νομικών και Φυσικών Προσώπων) μεταξύ της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Η σύγκριση αυτή γίνεται με ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"