Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Εφαρμογές πλοήγησης σε ρομποτικά συστήματα 

  Αλέπης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία αλγόριθμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την πλοήγηση ενός ρομποτικού συστήματος μέσα σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Για τον σχεδιασμό του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε το ...
 • Η χρήση των ρομπότ στην θεραπεία του αυτισμού 

  Παπαδόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την μελέτη της χρήσης διάφορων ρομπότ για την θεραπεία και πρόγνωση του αυτισμού. Τα τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες έρευνες για το εάν και πώς τα ρομπότ θα μπορούσαν να βοηθήσουν ...
 • Κατασκευή διαδικτυακού ιστότοπου παιχνιδιών 

  Μπογιατζάρας, Λάζαρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός διαδικτυακού ιστότοπου ο οποίος περιέχει βιντεοπαιχνίδια. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή πάνω στην έννοια του βιντεοπαιχνιδιού και ειδικότερα των ...
 • Μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων με την χρήση του Simscape 

  Κάπαϊ, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-12)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την επεξήγηση της λειτουργίας του προγράμματος Simscape. Το Simscape είναι ένα πρόγραμμα για την μοντελοποίηση και την προσομοίωση δυναμικών και multi-domain φυσικών συστημάτων μέσα ...
 • Ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων με χρήση μεθόδων εξελικτικής υπολογιστικής. Εφαρμογή στην ταξινόμηση βιοϊατρικών σημάτων 

  Κατράδη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-07)
  Σε αυτή τη διπλωματική εργασία επιχειρείται η δημιουργία ενός συνδυασμού γενετικού αλγορίθμου μαζί με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, εφαρμόσθηκε στην ανάλυση και των διαχωρισμό των διαφορετικών ...

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"