Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Machine learning model in time series 

  Ταμβακίδης, Παναγιώτης; Ισουφάι, Κλάιντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-25)
  Machine learning is a significant part of human technology as it offers a wide range of applications daily, from internet search to talking robots. Time series forecasting is one of many applications that ...
 • Εφαρμογή Arduino για απομακρυσμένο έλεγχο θύρας μέσω ασυρμάτου δικτύου Wi-Fi 

  Κόντη, Έλντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-14)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάσθηκε κάτοψη οικίας με γκαραζόπορτα και δημιουργήθηκε σε μακέτα μαζί με τον μηχανισμό της ηλεκτρικής του εγκατάστασης. Αναπτύχθηκε σύστημα ελέγχου, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ...
 • Οδηγός σχεδίασης διαδικτυακών εφαρμογών με την χρήση Spring Framework 

  Γκοντρόλης, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με την χρήση του Spring Framework. Συγκεκριμένα αναφέρει τι είναι το Spring Framework και πως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως προγραμματιστής ...
 • Πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τραπεζικό κλάδο: η περίπτωση της τράπεζας Πειραιώς 

  Στυλιανός, Δημοσθένης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-05)
  Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται σε ενέργειες επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην επίλυση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που έχουν απέναντι ...
 • Μελέτη και εξομοίωση μικροδικτύων Σ.Ρ. σε πλοία 

  Εφραιμίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-28)
  Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η μελέτη προστασίας των Συνεχούς Ρεύματος μικροδικτύων σε πλοία. Αρχικά γίνεται μία γενική προσπάθεια κατανόησης της έννοιας των μικροδικτύων, των τύπων που υπάρχουν, τις εφαρμογές στις ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"