Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Εφαρμογή ψηφιακός ξεναγός για συσκευή με λειτουργικό android 

  Βέρα, Χριστιάν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-04)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός mobile Ψηφιακού Ξεναγού για το λειτουργικό Android. H κυριαρχία των smartphones τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τα Ελληνικά Τοπία που αποτελούν πόλο έλξης κάθε ...
 • Ασφάλεια και Scada στα πλοία 

  Κουράκος, Θωμάς; Κουρουνάρχης, Αντώνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
 • Ανάπτυξη ενός κατανεμημενου συστήματος σε προγραμματιστικό περιβάλλον android 

  Καραολάνης, Νικόλαος-Ανδριανός; Χατζηπαναγιώτου, Γεώργιος-Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-12)
  H παρούσα εργασία αφορά την δημιουργία ενός Συστήματος Συστάσεων και μίας εφαρμογής android. Στην εφαρμογή αυτη ο χρήστης τοπεθετει την τοποθεσία του και το σύστημα του προτείνει σημεία κοινου ενδιαφέροντος(POI) με βάση ...
 • Τεχνικές επεξεργασίας ήχου στην ηχογράφηση/ ηχοληψία 

  Γαϊτανής, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-10)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει ψηφιακούς αλλά και αναλογικούς τρόπους επεξεργασίας ήχου μέσα από τεχνικές ηχογραφήσεων και ηχοληψίας, με μεθόδους βελτίωσης της πληροφορίας μέσα από λογισμικό και εφαρμογές ενός Digital ...
 • Βαθιά μάθηση με εφαρμογές στην ιατρική 

  Αθανασίου, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Η βαθιά μάθηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης οικογένειας της μηχανικής μάθησης και βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Είναι μία τεχνική μηχανικής μάθησης η οποία διδάσκει στους υπολογιστές να πράττουν αυτό που στους ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"