Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Δημιουργία cms με την χρήση php framework 

  Ευσταθίου, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09)
  Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εκπλήρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένων (Content Management System), δηλαδή μιάς διαδικτυακής εφαρμογής που θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη ...
 • Απομακρυσμένος έλεγχος PLC 

  Μίτα, Κλαούντιο (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-03)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιασθούν δυο μέθοδοι με τους οποίους ο αυτοματιστής θα μπορεί να πετύχει τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός PLC. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί μια ενσωματωμένη λειτουργία που προσφέρουν ...
 • Σύστημα ανάπτυξης και πειραματισμών βασισμένο στο Raspberry Pi 

  Κατσίδης, Χαρίλαος; Καραμπέτσος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-17)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο της, τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διάταξης πειραματισμών με ηλεκτρονικά στοιχεία βασισμένη στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3 B+. Η σκέψη για την υλοποίηση μίας τέτοιας κατασκευής, ...
 • Πρότυπα και δοκιμές αντοχής σε πολυμερή υλικά 

  Ρέτσης, Χρήστος; Φλωροδημήτρης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-23)
  Η ανάγκη για τη μελέτη των ιδιοτήτων των πλαστικών υλικών, δημιούργησε τη δυνατότητα μέσω συγκεκριμένων προτύπων να δούμε τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τη σωρεία των παραγόντων που επηρεάζουν την αντοχή τους. Η εν λόγω ...
 • Wearables και internet of things 

  Στάθης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-21)
  Internet of Things (IoT) technology makes people's lives easier in many areas. Smart homes, smart security systems use IoT technology as well as wearable technology. IoT Wearables technology has developed many IoT projects. ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"