Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Μελέτη και εξομοίωση μικροδικτύων Σ.Ρ. σε πλοία 

  Εφραιμίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-28)
  Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η μελέτη προστασίας των Συνεχούς Ρεύματος μικροδικτύων σε πλοία. Αρχικά γίνεται μία γενική προσπάθεια κατανόησης της έννοιας των μικροδικτύων, των τύπων που υπάρχουν, τις εφαρμογές στις ...
 • Συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου πλοίων 

  Ράλλης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-01)
  Ανάλυση των αυτοματοποιημένων συστημάτων ενός σύγχρονου πλοίου και των, εξ αποστάσεως, μεθόδων ελέγχου αυτού
 • Πληροφοριακά συστήματα (ERP) ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

  Τουμλελής, Παύλος - Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία, αναλύονται έννοιες που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις και δίνεται έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επίσης, αναφέρονται ...
 • " Έλεγχος ρομποτικού βραχίονα με χρήση JOYSTICK, αντιγραφή και αυτόματη αναπαραγωγή της κίνησης " 

  Πεννίνξ, Αλέξανδρος; Παπαδημητρόπουλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζουμε την έρευνα και την υλοποίηση της κατασκευής και του προγραμματισμού ενός ρομποτικού βραχίονα έξι βαθμών ελευθερίας. Τα σενάρια , τα οποία θα υλοποιεί το ρομποτικό σύστημα του ...
 • Μετρήσεις πάχους λεπτών υμένων με χρήση μεθόδου WLRS 

  Γκανέτσος, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-08)
  Η πτυχιακή εργασία άφορα τις μετρήσεις πάχους λεπτών υμένων χρησιμοποιώντας φασματοσκοπια ανακλασης λευκου φωτος(WLRS).Κατα την διαδικασια αυτη η ακτινα απο την πηγη φωτος αλληλεπιδρα με το δειγμα και παραγει ενα σημα ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"