Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Ανθρώπινη αξιοπιστία στη ναυτιλία 

  Βαϊσμένου, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυση της ανθρώπινης αξιοπιστίας στη Ναυτιλία. Ο Ναυτιλιακός τομέας παραμένει στη χώρα μας ένας εκ των ασφαλέστερων, με τα ολιγάριθμα όμως ατυχήματα που προκαλούνται κάθε χρόνο να ...
 • Ετήσια διαχείριση λειτουργικών εξόδων πλοίου στο τεχνικό τμήμα (Μέθοδοι μείωσης αυτών) 

  Αδαμαντίδης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
  Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους για την Ελληνική οικονομία, με τους Έλληνες εφοπλιστές να κατέχουν τα ινία στις παγκόσμιες μεταφορές μέσω θαλάσσης. Τα πλοία είτε επιβατικά είτε φορτηγά είτε τάνκερ, ...
 • Βέλτιστος σχεδιασμός καμπίνας γερανογέφυρας τύπου προβλήτας 

  Αγγελόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξέτασε με λεπτομέρεια τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται μία γερανογέφυρα τύπου προβλήτας. Επιπλέον εξετάστηκαν όλες οι λεπτομέρειες που έχουν σχέση με το εσωτερικό της καμπίνας της ...
 • Μελέτη των δικτύων LiFi & σύγκριση με τα WiFi 

  Κυπραίου, Θεοδώρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-21)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας. Γίνεται ιστορική αναδρομή και περιγραφή λειτουργίας βασικών δομών δικτύων (ενσύρματα δίκτυα και ασύρματα δίκτυα). Έπειτα, γίνεται περιγραφή και ανάλυση ...
 • Utilization of alternative fuels in ports 

  Μούτσιος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
  H παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αξιοποίηση Εναλλακτικών Καυσίμων σε Λιμένες», εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"