Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Ανάπτυξη PID ελεγκτή θερμοκρασίας με τη βοήθεια Raspberry Pi και Matlab 

  Κρίγκας, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-02)
  Βασικός σκοπός της εργασίας, είναι η ανάπτυξη ενός PID Controller για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το Raspberry Pi και το MATLAB. Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Raspberry Pi καθώς και ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής αυτόματων αλγοριθμικών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων 

  Χατσατριάν, Ασότ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με τον δημιουργία μιας εφαρμογής και ενός API server για εκτέλεση αυτόματων αλγοριθμικών συναλλαγών στις αγορές των κρυπτονομισμάτων. Αρχικά θα αναφερθούμε στην ιστορία των ...
 • Ανάλυση χρονοσειρών με τη μέθοδο Wang-Mendel 

  Φαλλιέρας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-29)
  Τα συστήματα ασαφούς λογικής αποφασίζουν την έξοδο τους με τη χρήση κανόνων. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα πέρα από την δυαδική boolean λογική της ύπαρξης ή μη ενός στοιχείου ...
 • Δημιουργία συστήματος, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων από δίκτυο αισθητήρων 

  Γρίβας, Χαράλαμπος; Βαλσάμης-Φαγάς, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-10)
  Η παρούσα πτυχιακή έχει σκοπό την ανάπτυξη web περιβάλλοντος για την απεικόνιση δεδομένων δικτύου αισθητήρων. Τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Κατόπιν θα ...
 • Σύστημα εποπτείας ελεγχόμενου θερμοκηπίου 

  Τσούνη, Δημήτριος; Κοτσομήτης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-12)
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος που με την χρήση μικροελεγκτών μπορεί να παρακολουθεί τις φυσικές παραμέτρους ενός θερμοκηπίου όπως η θερμοκρασία η υγρασία και η υγρασία του εδάφους ...

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"