Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Ασύρματα δίκτυα επανεκπομπής με προσομοίωση στο MATLAB 

  Αμοργιανού, Δήμητρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-17)
  Στην πτυχιακή μου εργασία θα αναφερθώ στα ασύρματα κυψελωτά δίκτυα. Θα γίνει παρουσίαση των τεχνολογιών 1G,2G, 2.5G, 2.75G, 3G, και 4G, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά τους και εξηγώντας την λειτουργίας τους, καθώς και ...
 • Η Τράπεζα της Ελλάδος: Δομή και λειτουργίες 

  Στρόμπλος, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε την κεντρική της Ελλάδος. Συγκεκριμένα στην πρώτη και δεύτερη ενότητα θα παρουσιάσουμε την δομή του τραπεζικού συστήματος και τα είδη των τραπεζών. Θα ακολουθήσει η ανάλυση των δραστηριοτήτων ...
 • Μελέτη λογισμικού εξόρυξης δεδομένων Weka - Θεωρητική προσέγγιση 

  Ιακωβάκης, Ευθύμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια περιγραφής της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων και συγκεκριμένα του προγράμματος weka. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων (data mining), ...
 • Οι πτυχώσεις στο ένδυμα 

  Ηλιοπούλου, Παναγιώτα; Χάσκου, Μποράνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-06)
  Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί την κορύφωση των σπουδών μας και αποτελεί εργασία έρευνας και ανάλυσης των ειδών πτυχώσεων που μπορούν να δημιουργηθούν σε ένα ύφασμα. Η έννοια της πτύχωσης σημαίνει την αναδίπλωση μίας ...
 • Βελτιστοποίηση απόδοσης ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων με μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης 

  Ταρνάρης, Κωνσταντίνος; Πρέκα, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-21)
  Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων εστιάζοντας σε ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη λειτουργία του, δηλαδή τη δυνατότητα κάλυψης του ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"