Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Σύγκριση τρόπων διεξαγωγής των διοικητικών λειτουργιών σε μια ατομική και μία πολυεθνική επιχείρηση 

  Πιτσικάλης, Ζαχαρίας; Γεωργιάδης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
  Οι βασικές διοικητικές λειτουργίες που λίγο πολύ υπάρχουν σε όλα τα είδη επιχειρήσεων είναι οι εξής: ο Προγραμματισμός (Planning), η Οργάνωση (Organizing), η Διεύθυνση (Directing) και ο Έλεγχος (Controlling). Σε μία ατομική ...
 • Εφαρμογές μηχανικής όρασης 

  Καζαντζής, Παύλος; Βαμβακούσης, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
  Οι εφαρμογές μηχανικής όρασης τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να κατατάσσονται στο επίκεντρο των περισσοτέρων εφαρμογών και σύγχρονων αναγκών του ανθρώπου. Από την εξέλιξη των Συστημάτων ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών 

  Χοτζάρα, Τζούλιο (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019)
  Η εργασία αυτή γράφτηκε με σκοπό να δείξει τη χρησιμότητα της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ειδικότερα με τη χρήση αριθμοδεικτών. Οι δύο εταιρείες που αναλύονται παρακάτω είναι δύο κολοσσοί και πρόκειται για ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονοικών καταστάσεων της ΑΓΕΤ Ηρακλής 

  Bogicevic, Jelena (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-23)
  Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια των σπουδών μου στο τμήμα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ως σκοπό έχει την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τσιμεντοβιομηχανίας ...
 • Ανάλυση λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρονικών ισχύος στους συρμούς του μετρό 

  Σαρασίτης, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
  Στη συγκεκριμένη εργασία, αρχικά ο αναγνώστης λαμβάνει μία γενική εικόνα για τα συστήματα έλξης γενικότερα και ειδικότερα τα συστήματα των σύγχρονων σιδηροδρομικών εφαρμογών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία του δικτύου ...

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"