• H εφαρμογή προτύπων ποιότητας ως εργαλείων οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ. H περίπτωση του Δήμου Κορυδαλλού 

   Μανιάτη, Αμαλία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-22)
   Η δημόσια διοίκηση είναι απαραίτητο να διαπνέεται από την αρχή της εξυπηρέτησης των πολιτών, έχοντας κυρίαρχο στόχο την παροχή υπηρεσιών ποιότητας. Η άσκηση της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση της ...
  • H θεωρητική διαμάχη των Κέυνς - Χάγιεκ και η επιρροή τους στην οικονομική σκέψη και πολιτική 

   Ματθαιουδάκη, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται κριτικά η θεωρητική διαμάχη ανάμεσα σε δυο εξέχουσες μορφές της Οικονομικής Επιστήμης, των Κέυνς – Χάγιεκ. Η παρουσίαση εξετάζει το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ωρίμασε η σκέψη ...
  • HACCP και ISO η εφαρμογή τους στην τουριστική ναυτιλία 

   Δήμας, Αθανάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Having no cooperation from the senior management may cause conflict in the project process 

   Kotsokostas, Antonios N. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2009-06)
   This research paper is related to the modern and stressful conditions of work environments and the possibility of conflict between the Project Manager and the Senior Management representatives, which might generate ...
  • How will Hellenic Post manage the liberation of the postal market 

   Tsoni, Georgia A. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2010-06)
   The subject of the present study is the liberation of the postal market and the change from monopoly to a competitive environment. The present situation is that Hellenic Post functions in a monopolized postal environment. ...
  • Implementing a quality plan for future projects in the earthmoving business 

   Leftheriotis, Antonios I. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2009-06)
   I was fascinated to take over a project like this; I mean to start preparing my Thesis which would be useful also to my workplace. By implementing a Quality Plan, using quality tools, for future projects in earthmoving ...
  • Improve communication quality: A challenge in Greek shipping companies 

   Liapaki, Aikaterini G. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2010-06)
   The present paper explores the issue of project communication quality and examines the quality levels of communication in the Greek shipping maritime sector. The research methodology included the review of the existing ...
  • Improving project control processes 

   Tzotzos, Alexandros (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2010-06)
   This thesis is dedicating to problems that referred with the suppliers and the external partners that cooperate with organizations offering car rental services as a product to the customers. The major aim is to propose new ...
  • Ineffective communication or lack of communication between private corporations and government in joint projects through the procedures of tenders may result in the failure of the project 

   Leftheriotis, Charalampos I. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2009-06)
   One of the most difficult areas in Project Management is the one that is related with human resources in communications. This thesis will give a general idea on how tenders are made and how this communication between ...
  • Insufficient project planning of the design and installation of photovoltaic units on board a ship may lead to the failure of the project 

   Patsourakis, Ioannis (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2009-06)
   This thesis shows what needs to be done in order to have a proper project plan and what are the steps to be taken throughout the project that will lead to its success. The project presented here has been a novel project ...
  • Internet of things 

   Μούρτου, Αλεξία; Κυράνας, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Φαίνεται να διανύουμε μία νέα εποχή στην τεχνολογία των υπολογιστών που πολλοί αποκαλούν το Διαδίκτυο των πραγμάτων (the Internet of Things (IoT)). Μηχανή με μηχανή, μηχανή στην υποδομή, μηχανή στο περιβάλλον, το Διαδίκτυο ...
  • Investigation of the application of quality tools in projects - A case study in a commercial company 

   Epitropakis, Konstantinos (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2008-12)
   Numeric references make a case for the integration of Total Quality Management within the project management process. Some people support the opinion that TQM is a way of managing for the future. In other words, traditional ...
  • JQProducts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων 

   Αρκουδάρης, Ηλίας Α. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-02)
   Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων και των εξαρτημάτων τους , με τη βοήθεια ενός ανοικτού κώδικα Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου που θα ...
  • Kράματα μνήμης σχήματος 

   Στέφος, Δημήτριος; Άντη, Πούλο (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07-21)
   Μελέτη της κατασκευής, των μηχανικών ιδιοτήτων και των μηχανισμών λειτουργίας των κραμάτων μνήμης σχήματος και διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης τους σε εμπορικές εφαρμογές, σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς.
  • LabView and Vi Server Connectibility 

   Στρατής, Αλβέρτος; Μισύρης, Χριστόδουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις διασυνδέσεις μου μπορούν να επιτευχθούν με την χρήση του LabView. Γίνεται ανάλυση των τεχνολογιών που δίνουν την δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων, αλλά και ελέγχου του ...
  • Laser και εφαρμογή αυτών στην βιομηχανία 

   Τσουκαλάς, Διονύσης (ΤΕΙ Πειραιά, 2011-11)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, με θέμα LASER ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, θα αναπτύξουμε στα πρώτα κεφάλαια τις γενικές αρχές του φωτός καθώς επίσης και τις γενικές αρχές που διέπουν τα laser. Θα προσπαθήσουμε ...
  • Leadership in a projectised world: How can cross – cultural, global virtual teams perform successfully? 

   Xanthou, Melpomeni G. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2011-06)
   Globalization is more than out-sourcing and leading global virtual cross-cultural teams for delivering desirable results. The purpose of this thesis is to present the aspects that affect global project performance such ...
  • Lean Six Sigma project management. An application in the mission critical facilities industry 

   Zagoras, Nikitas E. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2010-06)
   This research aims to discover if Lean Six Sigma can add value on an organization that specializes in Mission Critical Facility construction projects. The type of facility that will concern us the most is the Data Center. ...
  • Leasing - Χρηματοδοτική μίσθωση 

   Κοσυφαρίνης, Νεκτάριος; Χρονόπουλος, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η «Χρηματοδοτική μίσθωση – leasing» η οποία είναι μία μέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αναφέρεται σε μία σύγχρονη μεσομακροπρόθεσμη μέθοδο χρηματοδότησης ...
  • Leasing και εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο 

   Παργινός, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-19)
   Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει το μοντέλο χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing). Το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό και πλέον έχει εισαχθεί και στην Ελληνική ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"