Now showing items 32-47 of 47

  • Ναύλωση και ασφαλιστική κάλυψη του πλοίου 

   Βενετσανόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στη κάτωθι πτυχιακή εργασία δίνεται έμφαση στους τύπους ναύλωσης καθώς επίσης και στο ναυλοσύμφωνο το οποίο υπογράφεται. Οι υποχρεώσεις του Ναυλωτή και του Πλοιοκτήτη, ο διαχωρισμός τους και η τήρηση των όρων ενός ναυλοσυμφώνου ...
  • Οι επιδράσεις του ναυτικού επαγγέλματος στην ψυχική κατάσταση των ναυτικών 

   Χριστοδούλου, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Η ναυτιλία αποτελεί ξεχωριστό χώρο εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι (ναυτικοί) έρχονται αντιμέτωποι με πολλούς διαφορετικούς αγχωτικούς/ πιεστικούς παράγοντες. Το ναυτικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα ...
  • Οι προτιμήσεις των ατόμων σε καταστάσεις ηθικού διλήμματος: Η περίπτωση του αυτόνομου οχήματος 

   Αργιαντζή, Ευαγγελία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει το αυτόνομο όχημα στο προσκήνιο ενός συνεχώς εξελισσόμενου συστήματος μεταφορών. Ένα όχημα απαλλαγμένο από την ανάγκη ύπαρξης οδηγού, το οποίο είναι ...
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαλυτηρίων πλοίων. Η περίπτωση του Αλιάγα στην Τουρκία 

   Μαρσέλου, Ουρανία- Στεφανία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η παρούσα εργασία αφορά στο θέμα των διαλυτηρίων πλοίων και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν έπειτα από τη διαδικασία αυτή. Αναφέροντας σε πρώτη φάση πληροφορίες για την εξέλιξη ενός πλοίου στην ενεργή του ...
  • Περιβαλλοντική αξιολόγηση κινδύνου λιμένων βασική μελέτη: λιμένας Περάματος 

   Λαγουδάκη, Δανάη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Μεγάλο μέρος της ευημερίας του κόσμου σήμερα έχει παραχθεί ή διευκολυνθεί από τους θαλάσσιους λιμένες και τις συναφείς δραστηριότητες τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα λιμάνια αυξήθηκαν μαζί με την αναδυόμενη παγκόσμια ...
  • Πληροφοριακά συστήματα λιμενικής κοινότητας παρουσίαση και σύγκριση 

   Σφυρόερα, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-04)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση των Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμενικής Κοινότητας (Port Community Systems) των λειτουργιών τους, της αρχιτεκτονικής τους και της σημαντικότητας τους στον τομέα της ...
  • Πράσινη ναυτιλία εν πλω: αποδοχή, διάχυση & υιοθέτηση του ΥΦΑ & του ηλεκτρισμού ως εναλλακτικά καύσιμα στην Ελλάδα 

   Σιδερή, Όλγα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Σήμερα, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων θεωρείται βασικός τομέας βιώσιμης τεχνολογικής ανάπτυξης στις θαλάσσιες μεταφορές. Υπάρχει συνεχής διαδικασία στον ΙΜΟ, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους ...
  • Πρότυπα εκπαίδευσης ελλήνων ναυτικών – Κριτήρια επιλογής επάνδρωσης πλοίων 

   Φιστέ, Βιργινία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Η ναυτιλία από τη φύση της είναι η πιο διεθνοποιημένη μορφή βιομηχανίας που υπάρχει. Οι σύγχρονες τάσεις του διεθνούς εμπορίου έχουν ως αποτέλεσμα να φέρουν τις θαλάσσιες μεταφορές σε πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ παράλληλα ...
  • Σύγχρονες εξελίξεις στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση 

   Σαραντόπουλος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-05)
   Το θέμα της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας είναι οι «Σύγχρονες εξελίξεις στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση» και αναλύεται ως εξής:Στο 1ο μέρος εμπεριέχεται το 1ο κεφάλαιο με τίτλος: «Εισαγωγικά στοιχεία της Διατριβής» ...
  • Σύστημα εκπομπής αέριων ρύπων στη Ναυτιλία 

   Παπαζήσης, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-11)
   Ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες και καθοριστικές παραμέτρους ανάπτυξης και διάδοσης του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο και αυτό έχει σαν συνέπεια να επιφέρει σημαντικές επιδράσεις στην οικονομική ...
  • Συμβολή των ρυθμιστών στροφών κινητήρων στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων 

   Ξεροτάγαρος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Διανύουνε μια εποχή, όπου η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κυρίαρχο αντικείμενο της επιστημονικής και όχι μόνο κοινότητας. Από το κομμάτι αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει και ο τομέας της ...
  • Σχεδίαση και κατασκευή νανοδορυφόρου για θαλάσσιες κι αμυντικές εφαρμογές στο Αιγαίο 

   Γκούσκος - Κατσαρός, Κυριάκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Το Αιγαίο Πέλαγος, η θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, αποτελεί την οδό που ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά (μέσω των Στενών των Δαρδανελίων) με τη Μεσόγειο. Θάλασσα. Αντικείμενο της παρούσης ...
  • Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές στa Logistics πόλης 

   Σεϊμένη, Κυριακή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η εφοδιαστική των πόλεων αποτελεί ένα σημαντικό παραγωγικό κλάδο εντός των πόλεων, ενώ παράλληλα έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα οδικής κυκλοφορίας (συμφόρηση οδικών αξόνων) και αύξηση του αστικού πληθυσμού. Για την ...
  • Τεχνοοικονομική ανάλυση SCRUBBERS 

   Μπακατσέλος, Θρασύβουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Αυτή η διατριβή στοχεύει να βοηθήσει τους πλοιοκτήτες να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τύπους των καυσίμων μεταξύ των τριών εναλλακτικών επιλογών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, με έμφαση στη χρήση HFO με scrubbers όταν ...
  • Τεχνοοικονομική ανάλυση συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος 

   Προδρομίδης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-10)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση μιας πιθανής αναβάθμισης ενός συστήματος επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος σε ένα φορτηγό πλοίο τύπου “Handy” μεταφοράς χύδην φορτίου, όπως ορίζεται από τη “Σύμβαση Διαχείρισης ...
  • Ψηφιακά ημερολόγια πλοίων 

   Shahini, Aldo (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-10)
   Το αντικείμενο της παρούσας έρευνα είναι απόρροια της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της ναυτιλίας. Θα εξεταστεί η εφαρμογή – υιοθέτηση των ψηφιακών ημερολογίων των πλοίων στην ελληνική ναυτιλία. Τα ψηφιακά ημερολόγια ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"