Now showing items 9-28 of 46

  • Ενέγγυος πίστωση 

   Κοκκαλιάρης, Άγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Στην εργασία αυτή αναπτύσσω αρχικά το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και τη λειτουργία του στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, αναφέρομαι στους Τραπεζικούς Κινδύνους για να αναπτύξω την έννοια της Ενέγγυας Πίστωσης και τον τρόπο που ...
  • Εξαγορές και συγχωνεύσεις ανάλυση και μελέτη περίπτωσης 

   Πολιστσιούκ, Ντόινα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-30)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Επιχειρεί να δώσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των Ε & Σ με θεωρητική αναφορά και ανάλυση περίπτωσης. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια πλήρης αναφορά ...
  • Επιχειρηματικότητα και καινοτομικές ιδέες 

   Χονδρολέου, Άννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την έννοια, την διαδικασία και τις συνθήκες της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, αναλύονται η έννοια της επιχειρηματικότητας και της ...
  • Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική: Εκπαιδευτικού Κέντρου Ο.Τ.Ε. 

   Κυρίτση, Φλώρα; Κυριακούλη, Φιλίππα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική καθώς επίσης και τη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα της εταιρίας OteAcademy. Η στρατηγική που θα ...
  • Επιχειρησιακή στρατηγική του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

   Καραθεοδώρου, Αλεξάνδρα; Καραστατήρα, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-23)
   Ο ΟΤΕ έχει δημιουργηθεί πριν από αρκετές δεκαετίες κι αυτό είναι κάτι που έχει συμβάλει στην δημιουργία της θετικής του εικόνας. Εκτός αυτού μέσα από τα χρόνια που έχει και δραστηριοποιείται η εταιρεία έχει κατορθώσει να ...
  • Η διαφήμιση στο internet και τα social media 

   Αγγέλου, Νικόλαος; Αγγελόπουλος, Αλέξανδρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την διαφήμιση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα τελευταία χρόνια το internet βελτιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς με συνέπεια να έρχονται ολοένα και περισσότεροι ...
  • Η στρατηγική ανάλυση της google 

   Βούλγαρη, Χαρούλα; Δημοπούλου, Νίκη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-30)
   Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε μέσα από μια ιστορική αναδρομή το πώς δημιουργήθηκε η google ,το πώς κατάφερε να είναι αυτή που είναι σήμερα, πως ένα όραμα έγινε πραγματικότητα και πως αυτό το όραμα έχει αλλάξει τον ...
  • Η φορολογία και η παραοικονομία στην Ελλάδα 

   Κόρρας, Κωνσταντίνος; Δρόσος, Σταμάτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Στη εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των θεμάτων της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Θα παρουσιαστούν και θα επεξηγηθούν η εννοιολογική ερμηνεία των όρων, καθώς και οι προσδιοριστικοί παράγοντες των φαινομένων ...
  • Μάνατζμεντ και στρατηγική της εταιρείας Cosmote Hellas 

   Κουφωλιάς, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-11)
   Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τη μεγαλύτερη εταιρεία από άποψη μεριδίου αγοράς στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. Στο πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας θα αναφέρουμε βασικά στοιχεία όπως η ιστορία της, οι φάσεις ανά ...
  • Μάνατζμεντ και στρατηγική της εταιρίας General Mills Ελλάς Α.Ε. 

   Σπαή, Χριστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-21)
   Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τη μεγαλύτερη εταιρεία από άποψη μεριδίου αγοράς στον κλάδο των τροφίμων. Στο πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας θα αναφέρουμε βασικά στοιχεία όπως η ιστορία της, το ανθρώπινο δυναμικό, η ...
  • Μελέτη της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 

   Μπατίλα, Κωνσταντίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Νεοφυής επιχειρηματικότητα 

   Ηλιάδης, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2007 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε συνδυασμό με τα μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα οδήγησαν όπως ήταν αναμενόμενο την ελληνική οικονομία σε περαιτέρω ...
  • Οι αερομεταφορές σε συνάρτηση με τον τουρισμό στην Ελλάδα 

   Λυκούδης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μελετήσει τον τουρισμό και τις επιδράσεις του σε διάφορους τομείς. Αρχικά κάνει λόγο για την ανάπτυξη των κρατών σε συνάρτηση τόσο με πολίτικους, περιβαλλοντικούς αλλά και τεχνολογικούς ...
  • Οι αναπτυξιακές εταιρείες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

   Μπιτζής, Δημήτριος; Μπιτζής, Πέτρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνιστά έναν από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων πραγματώνεται η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τοπική ανάπτυξη. Ειδικά οι Αναπτυξιακές Εταιρίες ...
  • Πρόγραμμα Erasmus και σύγκριση ελληνικών και ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

   Τσίπας, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας επιδιώχθηκε η σύνοψη των πιο σημαντικών στοιχείων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα erasmus. Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται μία εικόνα της κίνησης των φοιτητών και η αποτύπωση της εμπειρίας ...
  • Προγραμματισμένη βραχυβιότητα 

   Αγγελίδης, Στέλιος; Λεβεντάκης, Ερμής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-13)
   Η βραχυβιότητα, είναι ένα οικονοµικό φαινόµενο που αφορά τη σύντοµη διάρκεια ζωής των προϊόντων, αλλά και την απαξίωσή τους, χωρίς όµως να είναι απαραίτητα φθαρµένο ή κατεστραµµένο το ίδιο το προϊόν. Προγραµµατισµένη ...
  • Στρατηγική ανάλυση της AbbVie Φαρμακευτικής Α.Ε. 

   Δάρρα, Βικτώρια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής µου εργασίας και σκοπό έχει να παρουσιάσει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.. Η AbbVie είναι μία πολυεθνική βιοφαρμακευτική ...
  • Στρατηγική ανάλυση της ADMIRAL 

   Κοψιδά, Μαρία; Μήτσου, Λάζαρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-11)
   Η Διεθνής Αθλητική ΕΠΕ (ADMIRAL) ιδρύθηκε το 1977 από τον Παναγάκο Π. και τον Μάρκογλου Κ. Η εταιρεία ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα ιδρύοντας ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα, έχει 144 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο ...
  • Στρατηγική ανάλυση της AVON 

   Κακανάκου, Νικολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-04)
   Στην παρούσα εργασία βασικό στόχο αποτελεί η στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Avon Products, Inc. και η πρόταση αποτελεσματικών στρατηγικών που θα μπορούσε να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα. Η εργασία ...
  • Στρατηγική ανάλυση της Chipita International 

   Ρούσσης, Ευκλείδης; Μίλος, Σπύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Όλες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό και άκρως σύνθετο περιβάλλον το οποίο επηρεάζει την διαμόρφωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Πολιτικές οικονομικές κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"