• Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια 

      Κυρώσης, Μηνάς-Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12)
      Αντικείμενο της παρούσας προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποτελεί η χωροθέτηση θέσεων ΧΥΤΑ με βάση Γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια, προκειμένου να ικανοποιούνται τόσο οι περιβαλλοντικοί όσο και οι γεωτεχνικοί περιορισμοί. Στόχος ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"