• Σχεδίαση συστημάτων CAD/CAM με χρήση του Autodesk Inventor 

      Γεωργακόπουλος, Αριστείδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-27)
      Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει αντικείμενο τη σχεδίαση συστημάτων CAD/CAM χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Autodesk Inventor. Αρχικά, γίνεται μία παρουσίαση του προγράμματος αναλύοντας τις λειτουργίες των εργαλείων για να ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"