Now showing items 3-21 of 21

  • Ανάπτυξη παιγνίου με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python 

   Ανδρεάτος, Παντελεήμων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-15)
   Η εργασία έχει ως θέμα την ανάπτυξη ενός παιχνιδιού με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Αναγνώριση διέλευσης ατόμων και ανάλυση της κίνησής τους 

   Γαμβρουλάς, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-26)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την αναγνώριση διέλευσης ατόμων και την ανάλυση της κίνησης τους. Αρχικά θα εξετάσουμε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της εργασίας, όπως το Raspberry Pi και ...
  • Ανίχνευση κίνησης αντικειμένων με raspberry- pi και python 

   Λιακόπουλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων - μοντέλων σε κώδικα Python και την εφαρμογή αυτών στην συσκευή Raspberry Pi 3 για την πολλαπλή ανάλυση και ανίχνευση αντικειμένων συγκεκριμένου ...
  • Αυτόματη αναγνώριση χρωματιστών αντικειμένων με την βοήθεια ρομποτικού βραχίονα 

   Αντώνης, Σκάρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-18)
   Στόχος της πτυχιακής εργασίας αποτελεί η λειτουργία του ρομποτικού βραχίονα OWI - 535 μέσω του RaspberryPi3. Για την υλοποίηση θα χρειαστούν: 5 DCMotors \που περιέχονται στον OWI 535, μια RpiCameraπου συνδέεται στο RPi ...
  • Αυτόνομη πλοήγηση οχήματος 

   Καβαλιέρος, Ευάγγελος; Μουρτζούνης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την πλοήγηση ενός αυτόνομου οχήματος και στόχος αυτής είναι η περιήγηση κι η παραμονή του εντός της διαμορφωμένης πίστας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω του υπολογιστή Raspberry ...
  • Αυτόνομο όχημα κινούμενο με την αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας 

   Ξενικάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-25)
   Στη παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός αυτόνομου οχήματος τεσσάρων τροχών το οποίο αναπτύχθηκε πάνω σε μια πλατφόρμα «Raspberry Pi 2 Model B». Πάνω στο όχημα υπάρχει μια κάμερα με την οποία γίνεται και ...
  • Αυτοκινούμενο όχημα με raspberry pi και line camera 

   Φαρμάκης, Φώτιος; Τσατσαρώνης, Θεοφάνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-25)
   Η διπλωματική εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός ρομποτικού συστήματος όπου θα ακολουθεί μια μαύρη γραμμή διαγραμμένη στο δάπεδο. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια τριών βασικών στοιχείων: 1. Την χρήση δύο ...
  • Δημιουργία ηλεκρονικού καταστήματος με την πλατφόρμα Prestashop 

   Πύλιος, Γρηγόρης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
   The present work aims to present the creation of an e-shop with one of the available platforms that have been developed over the past few years, Prestashop. Also this thesis provides useful information about top e-commerce ...
  • Επεξεργασία εικόνας και αναγνώριση προτύπων με το raspberry pi 

   Παπαδάκος, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η επεξεργασία εικόνας και η αναγνώριση προτύπων είναι δυο επιστημονικοί κλάδοι, οι οποίοι έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται στο κομμάτι της μετάδοσης εικόνων στη ...
  • Ευφυή συστήματα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και πρόβλεψη της ροής επιβατών σε σταθμό του μετρό 

   Καρούσος, Κωνσταντίνος-Μανούσος; Μάρος, Γρηγόριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-29)
   Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η παρουσίαση τεχνολογιών ευφυών συστημάτων που έχουν εφαρμοστεί και λειτουργούν στα Μ.Μ.Μ. της Αθήνας και πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα για την βελτιστοποίηση του συνόλου ...
  • Εφαρμογές ρομποτικής ορασης 

   Τερζάκης, Παναγιώτης; Γκαγκάρας, Σπυρίδων-Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-09)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο συστήματα ρομποτικής όρασης. Το πρώτο σύστημα αφορά την ανίχνευση και την αναγνώριση προσώπου σε πραγματικό χρόνο. Το δεύτερο σύστημα αφορά την ανίχνευση και τον έλεγχο της στάθμης ...
  • Εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων και μηχανικής όρασης 

   Παπαφλωράτος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-02)
   Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν τρόποι αξιοποίησης των θεωριών της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Σκοπός είναι με την χρήση διαφόρων λογισμικών προγραμμάτων και βιβλιοθηκών ...
  • Καταμέτρηση και ανάλυση κυκλοφορίας με raspberry Pi και κάμερα στο internet of things 

   Γαλανάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων - μοντέλων σε Matlab και Simulink αλλά και σε κώδικα Python και την εφαρμογή αυτών στην συσκευή Raspberry Pi 3 για την πολλαπλή ανάλυση και ανίχνευση ...
  • Κίνηση οχήματος με Raspberry Pi 3 με αναγνώριση γραμμής πορείας και σημάτων οδικής κυκλοφορίας 

   Βορδάκης, Εμμανουήλ; Ομέρ, Μουσταφά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κίνηση ενός οχήματος με το Raspberry Pi 3 Model B, ικανό να αναγνωρίζει, μέσω κάμερας, μια μαύρη γραμμή που σηματοδοτεί την πορεία του, καθώς και ορισμένα σήματα του Κώδικα ...
  • Κίνηση ρομποτικού βραχίονα με χειραψίες 

   Αγιοπετρίτης, Χριστόδουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον έλεγχο ενός ρομποτικού βραχίονα πέντε βαθμών ελευθερίας, μέσω της κίνησης των δαχτύλων του χεριού μας τα οποία αναγνωρίζονται από την Pi Camera που είναι εγκατεστημένη στο ...
  • Οδηγός για το Raspberry Pi 3 Model B 

   Μανώλης, Ιωάννης; Ανδρουλάκης, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-12)
   Η παρούσα εργασία απευθύνεται στους σπουδαστές με σκοπό να τους ενημερώσει για έναν καινοτόμο μικροελεγκτή το Raspberry Pi 3 Model B. Αρχικά, στην εργασία αυτή θα δούμε ορισμένα εισαγωγικά για το Raspberry Pi. Πιο αναλυτικά ...
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών αρχιτεκτονικής REST 

   Κοροβέσης, Κωνσταντίνος; Μανώλης, Χρυσόστομος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-22)
   Ο διεθνής οργανισμός W3C ορίζει ως διαδικτυακή υπηρεσία ένα σύστημα λογισμι- κού σχεδιασμένο να υποστηρίζει αλληλεπίδραση μηχανής-προς-μηχανή μέσω ενός δι- κτύου, μέσω μιας μηχανικά επεξεργάσιμης διεπαφής. Στην παρούσα ...
  • Υλοποίηση OpenStack σε εικονικό περιβάλλον 

   Βουρόπουλος, Θεώδορος; Πυραλής, Πάρις - Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία μια υπηρεσίας η οποία θα δίνει την δυνατότητα ελέγχου υπολογιστικών, αποθηκευτικών και δικτυακών πόρων μέσω ενός Web Browser μέσω της εφαρμογής cloud computing OpenStack. Το ...
  • Υπολογιστικό εργαλείο για μονοδιάστατη συμπιεστή ροή 

   Μπράτιας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-22)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο προσδιορισμός μεγεθών μονοδιάστατης συμπιεστής ροής μέσω μιας εφαρμογής που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Python και στην οποία ενσωματώνονται οι διαθέσιμες στη ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"