Now showing items 19-38 of 43

  • Έλεγχος ηλεκτρομηχανικών διατάξεων με το σύστημα Raspberry Pi 

   Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος; Σαγώνας, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση συστημάτων ελέγχου κινητήρων συνεχούς τάσης με χρήση του μικροϋπολογιστικού συστήματος Raspberry Pi. Η εργασία θα περιλαμβάνει μια περιγραφή του συστήματος Raspberry Pi και ...
  • Έξυπνος καθρέφτης με χρήση Raspberry Pi 

   Κατσιρούμπα, Ηλέκτρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έξυπνου καθρέφτη με χρήση Raspberry Pi. Όλες οι προκλήσεις που προκύπτουν, από την επιλογή των καταλληλότερων υλικών μέχρι τα χαρακτηριστικά του ...
  • Επεξεργασία εικόνας και αναγνώριση προτύπων με το raspberry pi 

   Παπαδάκος, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η επεξεργασία εικόνας και η αναγνώριση προτύπων είναι δυο επιστημονικοί κλάδοι, οι οποίοι έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται στο κομμάτι της μετάδοσης εικόνων στη ...
  • Εφαρμογές ΙΟΤ στην κατοικία και την βιομηχανία 

   Παναγόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-09)
   Θα γίνει ανάλυση έξυπνων σπιτιών και έξυπνων εργοστασίων στο θεωρητικό μέρος και στο πρακτικό μέρος πραγματοποιείται μία εφαρμογή smart home που θα λειτουργεί με wifi και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μέσω εικονικού server ...
  • Εφαρμογή IoT με χρήση raspberry pi 

   Παπαδόπουλος, Σωτήριος; Μπράνκοβ, Νικολάι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-11)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι αφενός η ολοκλήρωσή της, ως υποχρέωσή μας για την διεκδίκηση του τίτλου σπουδών, αφετέρου δε, η παρουσίαση ταυτοχρόνως μιας ολοκληρωμένης λύσης που συνδυάζει software και hardware, η οποία ...
  • Η τεχνολογία του Internet of Things (IOT) στην υπηρεσία της ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων 

   Ζαχαράκης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-13)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναφερόμαστε στη σημασία της ενεργειακής διαχείρισης και απόδοσης των κτιρίων, στις πρακτικές και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή της, ενώ θα αναπτυχτεί και η τεχνολογία ...
  • Καταμέτρηση και ανάλυση κυκλοφορίας με raspberry Pi και κάμερα στο internet of things 

   Γαλανάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων - μοντέλων σε Matlab και Simulink αλλά και σε κώδικα Python και την εφαρμογή αυτών στην συσκευή Raspberry Pi 3 για την πολλαπλή ανάλυση και ανίχνευση ...
  • Κίνηση οχήματος με Raspberry Pi 3 με αναγνώριση γραμμής πορείας και σημάτων οδικής κυκλοφορίας 

   Βορδάκης, Εμμανουήλ; Ομέρ, Μουσταφά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κίνηση ενός οχήματος με το Raspberry Pi 3 Model B, ικανό να αναγνωρίζει, μέσω κάμερας, μια μαύρη γραμμή που σηματοδοτεί την πορεία του, καθώς και ορισμένα σήματα του Κώδικα ...
  • Κίνηση οχήματος με raspberry pi και line camera 

   Αλεξανδράκης, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός αυτοκινήτου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα πάνω σε μία χρωματιστή κόκκινη γραμμή με τη χρήση κάμερας USB και του υπολογιστή ...
  • Κίνηση ρομποτικού βραχίονα με χειραψίες 

   Αγιοπετρίτης, Χριστόδουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον έλεγχο ενός ρομποτικού βραχίονα πέντε βαθμών ελευθερίας, μέσω της κίνησης των δαχτύλων του χεριού μας τα οποία αναγνωρίζονται από την Pi Camera που είναι εγκατεστημένη στο ...
  • Μελέτη & ανάπτυξη υπολογιστή χαμηλού κόστους 

   Μανώλης, Νικόλαος; Αδάμης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την μελέτη και την ανάπτυξη ενός υπολογιστή χαμηλού κόστους. Στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν αναπτυχθεί αρχιτεκτονικές λειτουργίας του υπολογιστή, κάθε μία απ’ αυτές ...
  • Μετεωρολογικός σταθμός με χρήση μικροελεγκτή και Raspberry Pi 

   Παναγιωτακόπουλος, Γεώργιος; Λουκουζάς, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-23)
   Στην παρούσα εργασία αναλύεται η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός μετεωρολογικού σταθμού για οικιακή χρήση. Ο σταθμός αυτός θα έχει τη δυνατότητα να στηθεί σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο και το κόστος της ...
  • Οδηγός για το Raspberry Pi 3 Model B 

   Μανώλης, Ιωάννης; Ανδρουλάκης, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-12)
   Η παρούσα εργασία απευθύνεται στους σπουδαστές με σκοπό να τους ενημερώσει για έναν καινοτόμο μικροελεγκτή το Raspberry Pi 3 Model B. Αρχικά, στην εργασία αυτή θα δούμε ορισμένα εισαγωγικά για το Raspberry Pi. Πιο αναλυτικά ...
  • Οι λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού στο πλαίσιο του διαδικτύου των πραγμάτων 

   Χαψής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-22)
   Στον 21ο αιώνα πλέον, η τεχνολογία εξελίσσεται με τρομερή ταχύτητα και έχει γινεί βασικό κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου. Προσφέρει άμεση ενημέρωση μέσω των έξυπνων συσκευών, ασφάλεια αλλά και άνεση. Το έξυπνο σπίτι είναι από ...
  • Πλατφόρμα ανάπτυξης και εφαρμογής κανόνων για την αυτόνομη λειτουργία συστημάτων αισθητήρων 

   Αδαμόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-08)
   Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ένα σύστημα αυτοματισμού για την απομακρυσμένη επιτήρηση συσκευών βασισμένο σε ένα σύστημα ανοικτού κώδικα. Πιο συγκεκριμένα με τη χρήση Raspberry Pi και ...
  • Προσομοίωση έξυπνου σπιτιού με το Raspberry 

   Κούλης, Μάρινος; Ανδριανάκης, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-22)
   O χρήστης μπορεί να χειριστεί μέσω της ιστοσελίδας τις κύριες συσκευές της οικίας του είτε ηλεκτρικές είτε ηλεκτρονικές με σκοπό την απλοποίηση και αυτοματοποίηση κάποιων διαδικασιών ή λειτουργιών όπως για παράδειγμα το ...
  • Προσομοίωση μοντέλου στερεοσκοπικής όρασης για εφαρμογή αυτόνομης πλοήγησης οχημάτων και υλοποίηση σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα 

   Μπούκας, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-10)
   Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση ενός συστήματος στερεοσκοπικής υπολογιστικής όρασης και η προσομοίωσή του σε ένα όχημα αυτόνομης πλοήγησης. Θα εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε την ...
  • Σύγχρονες τεχνολογίες μικροελεγκτών και εφαρμογές σε δίκτυα αισθητήρων - ενεργοποιητών 

   Λογαράς, Γεώργιος; Πουραΐμης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-05)
   Καμία τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών δεν είχε αντίστοιχη επίδραση στο σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης, όσο η δημιουργία και η διάδοση του διαδικτύου. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως, μια νέα τεχνολογική εξέλιξη, ...
  • Σύστημα ανάπτυξης και πειραματισμών βασισμένο στο Raspberry Pi 

   Κατσίδης, Χαρίλαος; Καραμπέτσος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-17)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο της, τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διάταξης πειραματισμών με ηλεκτρονικά στοιχεία βασισμένη στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3 B+. Η σκέψη για την υλοποίηση μίας τέτοιας κατασκευής, ...
  • Σύστημα αναγνώρισης και κατάταξης χρωμάτων 

   Μεμέτ, Μουράτ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-24)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι μελέτη αλλά και η υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο θα λαμβάνει εικόνες αντικειμένων, θα τις αναλύει και θα τις κατατάσσει κατάλληλα, ώστε να είναι δυνατή η εκφώνηση του σχετικού ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"