Now showing items 40-59 of 62

  • Ο ανταγωνιστικός ρόλος του Franchise στην εποχή των αγορών 

   Χαϊρεδίνογλου, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στις μέρες μας, με την έντονη αύξηση του ανταγωνισμού, καθώς και με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε πάρα πολλούς τομείς δραστηριότητας, η επέκταση κάθε επιχείρησης είναι μια ριψοκίνδυνη απόφαση και απαιτεί σημαντικές ...
  • Ο έλεγχος των offshore εταιριών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα 

   Αντωνιάδου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-24)
   Η έκταση του φαινομένου των offshore εταιρειών ανά τον κόσμο, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Η εμπλοκή τους στα μεγαλύτερα οικονομικοπολιτικά σκάνδαλα καθώς και η διαρκής συσχέτιση τους με την ...
  • Ο θεσμός της χορηγίας στην Ελλάδα , κατά την διάρκεια της κρίσης, και εταιρίες που την εφαρμόζουν 

   Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος; Γρίβα, Ζέτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο θεσμός της χορηγίας στην ελληνική κρίση, και να διαπιστώσει πιες είναι οι αλλαγές στις πολιτικές των επιχειρήσεων , και στο υπάρχον νομοθετικό σύστημα καθώς και η ...
  • Οι αναπτυξιακές εταιρείες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

   Μπιτζής, Δημήτριος; Μπιτζής, Πέτρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνιστά έναν από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων πραγματώνεται η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τοπική ανάπτυξη. Ειδικά οι Αναπτυξιακές Εταιρίες ...
  • Οι ενδοομιλικές συναλλαγές στον κλάδο της υγείας: η περίπτωση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 

   Γεωργικοπούλου, Αθανασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-08)
   Οι οικονομικοί όμιλοι, μέσω της παγκοσμιοποίησης που παρατηρείται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια, επηρεάζονται και προσπαθούν να επωφεληθούν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται μεταξύ ...
  • Οργάνωση και λειτουργία της Ap Moller Maersk Line 

   Σταματελοπούλου, Ιωάννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-05)
   Στην εποχή μας καταγράφεται ολοένα και αυξανόμενη τάση στη μεταφορά φορτίων η οποία διαμορφώνεται από τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εφοδιαστικών αλυσίδων ανά τον κόσμο. Η ανάπτυξη του containerization, δηλαδή της ...
  • Παρουσίαση της ICAP GROUP και της υπηρεσίας HR Outsourcing 

   Δουμάνης, Κωνσταντίνος - Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ICAP GROUP KAI TΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ HR OUTSOURCING» εκπονήθηκε από τον Κωνσταντίνο-Γεώργιο Δουμάνη, φοιτητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ...
  • Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες 

   Παπαντωνίου, Σέργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
   Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστεί η βασική έννοια της εταιρίας, η διάκριση ως αστική η εμπορική και το σύστημα με τον οποίο γίνεται αυτή η διαλογή . Ακόμα γίνετε ο διαχωρισμός των προσωπικών εταιριών οπού βαρύνουσα ...
  • Στρατηγική marketing και υλοποίηση της στην εταιρία LOREAL 

   Δαβέττα, Ανθή; Νικολούζου, Αλεξάνδρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην εποχή που διανύουμε, οπού η κρίση έχει επηρεάσει όλους τους κλάδους της οικονομίας καθώς και τον τρόπο ζωής τον καταναλωτών, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν εκείνη την στρατηγική που θα προωθήσουν τα προϊόντα σε ...
  • Στρατηγική ανάλυση της Chipita International 

   Ρούσσης, Ευκλείδης; Μίλος, Σπύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Όλες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό και άκρως σύνθετο περιβάλλον το οποίο επηρεάζει την διαμόρφωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Πολιτικές οικονομικές κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας "Creta Farms" 

   Μυρλίδης, Ιωάννης; Τσιαμπούλας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-02)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της Στρατηγικής Ανάλυσης της εταιρείας Creta Farms. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανάλυσης S.W.O.T., καθώς επίσης και του μοντέλου των 5 δυνάμεων του M. Porter. Αρχικά, θα γίνει ...
  • Σύγκριση Ελλάδας - Βουλγαρίας: φορολογία, εταιρείες, εμπορικά και ασφαλιστικά 

   Χαρίσης, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-08)
   Με την παρούσα εργασία εξετάζεται συγκριτικά το φορολογικό πλαίσιο των δύο όμορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας και Βουλγαρίας. Εστιάζοντας κυρίως στο κόστος σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στις δύο ...
  • Σύγκριση εταιριών ΟΕ, ΑΕ και ΕΠΕ 

   Αμάφης, Φραντζέσκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Ανάπτυξη του κάθε είδους εταιρείας ξεχωριστά. Τα είδη εταιρειών που αναλύθηκαν είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία, η Ανώνυμη Εταιρεία και τέλος η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Τέλος υπήρχε και σύγκριση τους.
  • Σύγκριση φορολογίας Ελλάδας - Κύπρου 

   Πουλάκος, Παναγίωτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
   Σκοπός της εργασίας είναι η σύκριση της Ελληνικής φορολογίας με αυτή της Κύπρου τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα.Επίσης παρουσιάζονται και η εταιρικές μορφές που υπάρχουν στις δύο χώρες.
  • Σχεδιασμός συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών σε εταιρείες κοινής ωφέλειας 

   Χατζηντεβέ, Ουρανία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-10)
   Η παρούσα εργασία διερευνά την ικανοποίηση των καταναλωτών από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση τους. Για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος, η εργασία διαρθρώνεται ...
  • Τα Village Cinemas Φαλήρου ως κινηματογράφος και κέντρο ψυχαγωγίας 

   Θυμάκης, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση της εταιρίας Village από την στιγμή που ξεκίνησε τα πρώτα βήματα της σε μια πόλη της Αυστραλίας ως Drive-in Cinema, για να φτάσει να είναι σήμερα μια πολυεθνική εταιρία κολοσσός ...
  • Τα όργανα διοικήσεως της ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε) 

   Σαρούκος, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-23)
  • Το πλοίο ως οικονομική μονάδα 

   Καλής, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-28)
   Με την τεχνική έννοια, ναυτιλία είναι η μέθοδος του ασφαλούς πλου, είναι ηεπιστήμη δηλαδή και η τέχνη της διακυβέρνησης του πλοίου για την εκτέλεση ναυσιπλοΐας (navigation) δηλ. ο ασφαλής προσδιορισμός του στίγματος, της ...
  • Υπεράκτιες εταιρείες (Off shore) 

   Σάμιος, Ιωάννης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η υπεράκτια εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Οι offshore εταιρείες είναι εταιρείες αγγλοσαξονικής προέλευσης που γεννήθηκαν στις βρετανικές αποικίες και αναπτύχθηκαν μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο με γρήγορους ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"