Now showing items 12-31 of 31

  • Εκπαιδευτικό υλικό σε Android Studio για τη μέση εκπαίδευση 

   Καρδαρά, Μαρία-Λεμονιά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-24)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχετίζεται με μία ενότητα του βιβλίου του μαθήματος «Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών», το οποίο διδάσκεται στη Γ’ τάξη του τομέα Πληροφορικής του Επαγγελματικού Λυκείου, της ...
  • Επεξήγηση γλώσσας C++ 

   Καραλής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-18)
   Στο παρών έγραφο θα μιλήσουμε για την γλώσσα C,C++,HTML,JAVA και ANSI-C ++;. Aξίζει να πω ότι η γλώσσα C ήταν η πρώτη διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού.
  • Εργαστηριακός οδηγός γλώσσας προγραμματισμού Python 

   Κουλούρας, Γρηγόριος Η.; Βακερλής, Δημήτρης Γ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Εφαρμόγη android για διαιτητές καλαθοσφαίρισης 

   Φυγετάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας εφαρμογής σε προγραμματιστικό περιβάλλον android. Σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αλγόριθμοι, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία καθώς ...
  • Ηλεκτρονικός κατάλογος και παραγγελιοληψία μέσω QrCode για χώρους εστίασης 

   Λαμπρόπουλος, Αστέριος; Μήτσης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, θα ασχοληθούμε με το άμεσο μέλλον της παραγγελιοληψίας σε χώρους εστίασης. Η τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή του ανθρώπου, συνάμα και σε κάθε επιχείρηση. Η ραγδαία εξέλιξη ...
  • Καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης γλωσσών προγραμματισμού 

   Καρύδη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Το ζήτημα της διδασκαλίας του προγραμματισμού έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές τα τελευταία 20 χρόνια. Επίσης, η εκμάθηση του προγραμματισμού έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια, ωστόσο, της ...
  • Κίνηση οχήματος με raspberry pi και line camera 

   Αλεξανδράκης, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός αυτοκινήτου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα πάνω σε μία χρωματιστή κόκκινη γραμμή με τη χρήση κάμερας USB και του υπολογιστή ...
  • Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής για λήψη ειδησεογραφικού υλικού (FeedUp) 

   Καρκάνη, Σοφία; Πεντεδέκας, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων καθώς και των εφαρμογών μέσω διαδικτύου είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο ο συνδυασμός των δυο αυτών τομέων για την πληρέστερη ...
  • Μελέτη λογισμικού εξόρυξης δεδομένων Weka - Θεωρητική προσέγγιση 

   Ιακωβάκης, Ευθύμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια περιγραφής της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων και συγκεκριμένα του προγράμματος weka. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων (data mining), ...
  • Οδηγός σχεδίασης διαδικτυακών εφαρμογών με την χρήση Spring Framework 

   Γκοντρόλης, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με την χρήση του Spring Framework. Συγκεκριμένα αναφέρει τι είναι το Spring Framework και πως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως προγραμματιστής ...
  • Πρότυπο σύστημα διαχείρισης φωτεινών σηματοδοτών με μεταβλητή συχνότητα ανάλογα με την κίνηση 

   Κοντογιάννης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-03)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας αυτής, γίνεται ο έλεγχος των φωτεινών σηµατοδοτών σε μια διασταύρωση διπλής κυκλωφορίας µέσω ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτη (PLC) καθώς επίσης και η υλοποίηση αυτών στην πράξη ...
  • Προγνωστική συντήρηση και έλεγχος ύδρευσης (σε αντλιοστάσιο) 

   Παναγιωτάκης, Γεώργιος; Λουμίδης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
   Η πτυχιακή εργασία εκθέτει τον τρόπο λειτουργίας των αντλιοστασίων, αναλύοντας τον υπάρχοντα τρόπο συντήρησης και ελέγχου. Εν συνεχεία παραθέτει την χρήση της προγνωστικής συντήρησης ως την πιο ασφαλή και αποτελεσματική ...
  • Σύγχρονη παρουσίαση της πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικού Java και των δημοφιλέστερων βιβλιοθηκών και framework 

   Μπακάλης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-18)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και παρουσίαση των κυριότερων τεχνολογιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού Java, μιας εκ των σημαντικότερων, δημοφιλέστερων και πιο ολοκληρωμένων πλατφόρμων ...
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας τύπου ΜΟΟC στην ιδρυματική πλατφόρμα του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ 

   Σωτηρίου, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-31)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακήςεργασίας είναι η δημιουργία μιας σειράς μικρών μαθημάτων τύπου MOOC στην πλατφόρμα Moodleτου Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ώστε να αποτελέσουν ανεξάρτητα online μαθήματα συμπληρωματικά σε αυτά του ...
  • Υλοποίηση ηλεκτροκαρδιογράφου με μικροελεγκτή Arduino και δυνατότητα επικοινωνίας με έξυπνο τηλέφωνο μέσω Bluetooth 

   Γκοσδής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-19)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας η κατασκευή ενός ηλεκτροκαρδιογράφου με χρήση μικροελεγκτή της οικογένειας Arduino για τη μέτρηση των καρδιακών παλμών. Η μέθοδος στην οποία θα στηρίξουμε τη μέτρηση αυτών των καρδιακών ...
  • Υποβοήθηση επιβίωσης ηλικιωμένων μέσω εφαρμογής Android 

   Αντωνάτος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Με την ραγδαία εξάπλωση και ανάπτυξη της αγοράς φορητών έξυπνων συσκευών, μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει γίνει κοινωνός αυτής της τεχνολογίας, την οποία ενέταξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και προθυμία στη ζωή του. Αυτό έχει ...
  • Υποβολή και διαχείριση αιτήσεων προγράμματος Erasmus μέσω εφαρμογής android 

   Μανώλης, Δημήτριος; Ρακιτζής, Γεώργιος-Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-17)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται μια εφαρμογή Android μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να υποβάλει και να διαχειρίζεται, μέσω του Smartphone του, αιτήσεις για τα διαθέσιμα προγράμματα ERASMUS που ...
  • Υπολογιστικό εργαλείο για μονοδιάστατη συμπιεστή ροή 

   Μπράτιας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-22)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο προσδιορισμός μεγεθών μονοδιάστατης συμπιεστής ροής μέσω μιας εφαρμογής που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Python και στην οποία ενσωματώνονται οι διαθέσιμες στη ...
  • Φωνητικές εντολές για κίνηση αμαξιδίου μέσω Android 

   Ζησόπουλος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-10)
   Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής Android για να ελέγξει ένα ρομπότ. Μια εκ τον δυνατοτήτων ανάπτυξης της πλατφόρμας Android είναι η συγχώνευση της με τον μικροεπεξεργαστή Arduino. Η παρούσα ...
  • Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με Visual Studio και OpenCV 

   Αδάμ, Κωνσταντίνος; Καπετάνιος, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-20)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αυτόνομων προγραμμάτων για την ψηφιακή επεξεργασία ασπρόμαυρων εικόνων, με την αξιοποίηση των βιβλιοθηκών της OpenCV σε συνδυασμό με το Visual Studio των Windows. Στο ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"