• Πυρόλυση προς ενέργεια 

   Καμπούρης, Νομικός; Καμπούρης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10)
   Η ταχεία πυρόλυση βιομάζας αποτελεί μία ελκυστική διεργασία θερμοχημικής μετατροπής της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας σε υγρά, αέρια και στερεά προϊόντα. Η απόδοση σε υγρό προϊόν, γνωστό και ως βιο-έλαιο και η ποιότητά του ...
  • Σχεδιασμός ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με στόχο την επισκευή και την επαναχρησιμοποίηση 

   Ασημάκης, Νικόλαος; Βασιλόπουλος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10)
   Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με το ζήτημα του σχεδιασμού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με στόχο την επισκευή και επαναχρησιμοποίηση και καλύφθηκε μέσα από εφτά κεφάλαια. Το πρώτο έκανε εισαγωγή στο θέμα. Το δεύτερο ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"