• Έλεγχος κίνησης πολλαπλών σημείων βιομηχανικού συστήματος αρπαγής 

   Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος; Καναρά, Ευαγγελία (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Ο Έλεγχος Κίνησης Πολλαπλών Σημείων Βιομηχανικής Αρπάγης, βασίζεται στην ικανότητα συνεργασίας λογισμικού (software) και υλικού {hardware) Ο συνδυασμός των παραπάνω αποτελεί ένα ρομποτικό σύστημα. Πίσω όμως από αυτές ...
  • Έλεγχος ρομποτικού oχήματος με Arduino Uno 

   Μπέλεσης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία βασίζεται στο Arduino Uno κι ασχολείται με την κατασκευή ρομποτικού οχήματος που να κινείται μόνο του στο χώρο, να ελέγχεται η κίνησή του με την τεχνολογία Bluetooth μέσω android εφαρμογής, να ...
  • Έλεγχος ρομποτικών συστημάτων με νευρωνικά δίκτυα 

   Ριτσάτος, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-04)
   Τα Νευρωνικά Δίκτυα αποτελούν ενα παράδειγμα οτι η φύση αποτελεί πηγή έμπευσης για την τεχνολογία. Στην εργασία αυτή, αρχικά, βλέπουμε πως η βιολογία δανείζει την έννοια του νευρώνα στην τεχνολογία. Επίσης αναφέρεται ...
  • Έλεγχος ρομποτικών συστημάτων με νευρωνικά δίκτυα και ρομποτική τεχνολογία των ακρων 

   Καζής, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
   Στην εργασία αυτή θα γίνει αναφορά στον βιολογικό νευρώνα και αναλύεται η λειτουργεία του. Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι να δούμε πως ορίζεται ο τεχνητός νευρώνας. Η χρήση των νευρώνων σε δίκτυα εξετάζεται με τη βοήθεια ...
  • Επισκόπηση οδήγησης ρομποτικού βραχίονα 

   Πίτσου, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη δυνατότητα της κίνησης ρομποτικών βραχιόνων μέσω εντολών που δίνει ένα άνθρωπος με τη φωνή του. Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, υπήρξε έρευνα και ανάπτυξη της θεωρίας που ...
  • Εφαρμογές ρομποτικής ορασης 

   Τερζάκης, Παναγιώτης; Γκαγκάρας, Σπυρίδων-Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-09)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο συστήματα ρομποτικής όρασης. Το πρώτο σύστημα αφορά την ανίχνευση και την αναγνώριση προσώπου σε πραγματικό χρόνο. Το δεύτερο σύστημα αφορά την ανίχνευση και τον έλεγχο της στάθμης ...
  • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη ρομποτική 

   Κόικας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-17)
   Ύστερα από μελέτη θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Υπολογιστικής Όρασης, αποφασίστηκε η ανάπτυξη μιας εφαρμογής σχετικής με τον εντοπισμό ανθρώπων. Συγκεκριμένα, έχει αναπτυχθεί μία μέθοδος για την αναγνώριση ανθρώπων σε ...
  • Εφαρμογή της διαδρομής εύρεσης τεχνικών ασφάλειας σε ρομπότ 

   Τρεμπέλα, Ιωάννα; Φιλιπποπούλου, Στεφανία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Οι τεχνικές ανεύρεσης διαδρομών είναι ένα έργο στην κινητική ρομποτική που υποβάλλεται σε εκτεταμένη έρευνα. Τα θέματα πλοήγησης έχουν μεγάλη σημασία και σε εφαρμογές εσωτερ ι κής ασφάλειας. Μεταξύ των διαφόρων τεχνικών ...
  • Κατασκευή εκπαιδευτικού ρομπότ σαπέδου για παιδιά προσχολικής ηλικίας 

   Μαυροβουνιώτη, Βασιλική; Κοτανίδης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο την σχεδίαση και την κατασκευή ενός παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής ηλικίας, τύπου ρομπότ δαπέδου. Τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να δίνουν εντολές κίνησης ,στο ρομπότ, μέσω ...
  • Κατασκευή ρομποτικού βραχίονα με αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία 

   Σταύρακας, Μάριος; Κουλούρα, Κωνσταντίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-01)
  • Κατασκευή τετρακόπτερου και χειρισμός του με χρήση RF και GPS 

   Αναγνωστόπουλος, Χρήστος; Σαρλάμης, Ιάσωνας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-25)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη μελέτη, την κατασκευή και τον χειρισμό ενός τετρακόπτερου (Αγγλ.: Quadcopter). Για τη διεξαγωγή της παρούσας πτυχιακής έχει γίνει χρήση βασικών γνώσεων PIDελεγκτών, καθώς και η ...
  • Κίνηση οχήματος με raspberry pi και line camera 

   Αλεξανδράκης, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός αυτοκινήτου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα πάνω σε μία χρωματιστή κόκκινη γραμμή με τη χρήση κάμερας USB και του υπολογιστή ...
  • Κίνηση ρομποτικού βραχίονα με κινητή συσκευή android και bluetooth 

   Dwomoh, Gloria (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-27)
   Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί από εμάς έχουμε δει την αύξηση των προϊόντων που χρησιμοποιούν ασύρματη επικοινωνία. Αυτό το έργο καταδεικνύει έναν πιθανό τρόπο ελέγχου ενός ρομποτικού βραχίονα μέσω της επικοινωνίας Bluetooth ...
  • Κίνηση ρομποτικού βραχίονα με χειραψίες 

   Αγιοπετρίτης, Χριστόδουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον έλεγχο ενός ρομποτικού βραχίονα πέντε βαθμών ελευθερίας, μέσω της κίνησης των δαχτύλων του χεριού μας τα οποία αναγνωρίζονται από την Pi Camera που είναι εγκατεστημένη στο ...
  • Κινηματική ρομποτική και ανάστροφη κινηματική 

   Βαρδαξόπουλος, Κωνσταντίνος; Φαρμακίδης, Νικήτας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-27)
   Η ρομποτική είναι ο κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και την εφαρμογή των ρομπότ, καθώς και τα συστήματα πληροφορικής για τον έλεγχό τους, την αισθητήρια ανατροφοδότηση, ...
  • Μελέτη βελτιστοποίησης βιομηχανικής γραμμής παραγωγής 

   Καλφόπουλος, Αθανάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-02)
  • Μελέτη και έλεγχος εναέριας κάμερας 

   Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος; Αντωνόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με έλεγχο εναέριας κάμερας μέσω ρομποτικού συστήματος. Το εκκρεμές αυτό συστημα είναι μία κατηγορία παράλληλων μηχανισμών οδηγούμενα από καλώδια για τη διαχείριση αντικειμένων . Ένα ...
  • Μελέτη των εφαρμογών της ρομποτικής στην σύγχρονη ιατρική 

   Κυρίμης, Γεώργιος; Μυτιληνιός, Ανδρέας (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ιπτάμενου ακολούθου με προηγμένες δυνατότητες ελέγχου μέσω GPS 

   Σεβαστόπουλος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-16)
   Με την εξέλιξη που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια στη σμίκρυνση και παράλληλα στη βελτίωση της απόδοσης διαφόρων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων όπως οι μικροελεγκτές, οι μικροεπεξεργαστές, τα αισθητήρια κ.α. έχει γίνει εφικτή ...
  • Νοημοσύνη σμήνους-μελέτη αξιολόγηση και υλοποιήση αλγορίθμων για τον έλεγχο μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) 

   Καψούλης, Ιωσήφ; Μανωλόπουλος, Χρήστος; Μελκώνης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-27)
   Στη παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές της νοημοσύνης σμήνους και ειδικότερα στη μελέτη, αξιολόγηση και υλοποίηση αλγορίθμων για τον έλεγχο σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων. Σκοπό έχει να βοηθήσει τον ...

   Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
   Επικοινωνήστε μαζί μας
   Αποστολή Σχολίων
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"