Now showing items 11-30 of 36

  • Η επιβολή των capital control στην ελληνική οικονομία 

   Σιδηροπούλου, Πωλίνα; Συμεωνίδου, Ελισάβετ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-06)
   Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και έχει θέμα την επιβολή των capital controls στην ελληνική οικονομία. Το πρώτο κεφάλαιο, ασχολείται με τον ορισμό, τα μέτρα καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ...
  • Η επόμενη μέρα ενός GREXIT 

   Μπριάνη, Πανωραία; Νουβέλογλου, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-07)
   Το Grexit είναι ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει και συνεχίζει ν’ απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Grexit δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικό πρόβλημα. Η παρούσα εργασία προβαίνει σε μια βιβλιογραφική διερεύνηση ...
  • Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η περίπτωση του ομίλου ΤΙΤΑΝ 

   Μουσταφάϊ, Άντζελα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η περίπτωση του ομίλου ΤΙΤΑΝ», εκπονήθηκε από την Άντζελα Μουσταφάϊ, φοιτήτρια του 8ου εξαμήνου του τμήματος διοίκηση επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ υπό ...
  • Η οικονομική κρίση και οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας 

   Λειβαδάρος, Παναγιώτης; Γαργαλιάνος, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις κυριότερες παθογένειες που πλήττουν την Ελληνική οικονομία ...
  • Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στον τραπεζικό τομέα 

   Κουρκουμέλη, Παρασκευή-Αποστολία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις κυριότερες επιπτώσεις που προκάλεσε στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε τον πλανήτη το 2008
  • Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το μνημόνιο 

   Νικιά, Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύουμε την πορεία της ελληνικής οικονομίας πριν και μετά το Μνημόνιο. Στα πλαίσια αυτά καταγράφουμε, αναλύουμε και αξιολογούμε τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν διαχρονικά και μέχρι ...
  • Η πράσινη επιχειρηματικότητα και ρόλος των τραπεζών. Περίπτωση: Τράπεζα Πειραιώς 

   Μπαρούτα, Σταματία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Τις τελευταίες δεκαετίες οι επιβλαβείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος γίνονται ορατές με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση παγκοσμίως. Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής ...
  • Η φορολογία στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης 

   Κουλούρη, Κρυσταλία-Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να εντοπίσει και να αναλύσει την εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης στην χώρα μας, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, στο ...
  • Νομισματική πολιτική και κεντρική τράπεζα 

   Ψαλλίδα, Μαρία-Ιζαμπέλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Ο στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής εργασίας είναι η μελέτη της νομισματικής πολιτικής που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης ...
  • Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης 

   Παπακωνσταντίνου, Δήμητρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα είναι ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στόχος της είναι να διαφυλάττει τη σταθερότητα των τιμών και την σταθερότητα του δημοσιονομικού συστήματος . Τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ ...
  • Οι αντιλήψεις των καταναλωτών σε ενέργειες ΕΚΕ εν όψει οικονομικής κρίσης 

   Γκιώνη, Στυλιανή; Παγιαϊ, Γκλεντισιάνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015)
   Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει αναδειχθεί την τελευταία δεκαετία σε σημαντικό ζήτημα διαβούλευσης στη διεθνή πολιτική και επιχειρηματική σκηνή και αποτελεί ένα νέο ακαδημαϊκό πεδίο έρευνας και μελέτης στα κορυφαία ...
  • Οικονομικές κρίσεις τον 20ο αιώνα. Η περίπτωση των Η.Π.Α. (2007). Η ελληνική οικονομική ιστορία. 

   Ράλλιος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-09)
   Η παρακάτω εργασία, έχει ως κύριο θέμα ανάπτυξης την οικονομική κρίση. Πιο συγκεκριμένα όμως, αναλύονται διάφοροι οικονομικοί όροι σχετικοί με την οικονομική κρίση, αλλά και οι διάφοροι τύποι με τους οποίους εμφανίζεται η ...
  • Οργανωσιακή αλλαγή στο ανθρώπινο δυναμικό 

   Μάρα, Έντιτ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και η παρατεταμένη οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με το αβέβαιο μέλλον, έχει οδηγήσει αρκετούς οργανισμούς σε δύσκολες και πολλές φορές επώδυνες αλλαγές, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τη ...
  • Πηγές ενέργειας - Η περίπτωση της GENERAL ELECTRIC και της SIEMENS στην Ελλάδα 

   Παπαδοπούλου, Οξάνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-08)
   Ο τομέας της ενέργειας σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Οι σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν στο ενεργειακό μείγμα απορρέουν από διάφορα οικονομικά, κοινωνικά και ...
  • Πιστωτική πολιτική και Κεντρική Τράπεζα 

   Λαγός, Ιωάννης; Τασηνίκου, Χριστίνα-Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-17)
   Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, διερευνήθηκε, σε θεωρητικό και σε εμπειρικό επίπεδο, η σχέση μεταξύ της παρεχόμενης πίστωσης και της Κεντρικής Τράπεζας. Με τον όρο Νομισματική και Πιστωτική πολιτική καλείται το σύνολο ...
  • Πώς επηρέασε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 την ελληνική ναυτιλία 

   Καημένου, Γεωργία; Κορώνη, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-09)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την Ελληνική Ναυτιλία και την επίδραση που έχει η σημερινή παγκόσμια και ελληνική οικονομική κρίση . Η ναυτιλία αποτελεί έναν κλάδο όπου οι συνθήκες και οι καταστάσεις μεταβάλλονται ...
  • Συγκριτική ανάλυση των εισηγμένων ΟΛΠ A.E. και ΟΛΘ A.E. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης 

   Αραβαντινού, Αγγελική (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η ναυτιλία ως μέσο εμπορίου αποτελούσε από τα παλιά χρόνια βασικό μοχλό της οικονομίας της χώρας μας. Με την πάροδο των αιώνων η ναυτιλία εξελίχθηκε και τα λιμάνια της χώρας εκσυγχρονίστηκαν περιλαμβάνοντας όχι μόνο σταθμούς ...
  • Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων 

   Συραγοπούλου, Ευαγγελία; Τερζοπούλου, Βαλεντίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία, αναφέρεται στην μελέτη των εμπορικών πράξεων και συγκεκριμένα των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αρχικά, σύμφωνα με ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία καταγράψαμε τις βασικές έννοιες των φαινομένων ...
  • Τράπεζα της Ελλάδος: λειτουργία, ρόλος και ανάλυση 2006-2015 

   Σπαράγγης, Πολυζώης; Σταμπολής-Παυλίδης, Οδυσσέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα το 2009 και την επερχόμενη ύφεση που διαρκεί έως και τη στιγμή που εκπονείται η συγκεκριμένη εργασία, θεωρήθηκε ενδιαφέρον από τους γράφοντες να ερευνήσουν σε ...
  • Τραπεζικό σύστημα και οικονομική κρίση αιτίες-επιπτώσεις 

   Καρατζόγλου, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή, μελέτη και η διερεύνηση των αιτιών της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων αυτών στο τραπεζικό σύστημα. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, στο πρώτο ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"