Now showing items 7-26 of 47

  • Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού πολεμικού παιχνιδιού 

   Κατρακούλης, Μελέτιος; Μανίκας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Η Πτυχιακή έχει ως θέμα την δημιουργία ενός FPS(First – Person Shooting) παιχνιδιού σε περιβάλλον Unity και σε γλώσσα C# με τη χρήση των σχεδιαστικών προγραμμάτων Unity (5.1.2f1 free) και Blender (2.75). Τα πρόγραμμα δεν ...
  • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης περιεχομένων για εκπαιδευτική μονάδα 

   Κατόπης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Το διαδίκτυο άλλαξε σε μεγάλο βαθμό την ζωή μας καθώς και όλη τη κοινωνία. Έτσι αναπτύχθηκαν πληροφοριακά συστήματα με βάση το διαδίκτυο και την κινητή υπολογιστική. Όλοι οι οργανισμοί και οι εταιρείες χρησιμοποιούν το ...
  • Αποδοτική διαχείριση και αναβάθμιση εφαρμογών, βασισμένη σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους 

   Γούσιου, Ευαγγελία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Όσο η δημοτικότητα των εφαρμογών κινητού υπολογισμού μεγαλώνει, η ανάγκη για μεγαλύτερη αμεσότητα και αποδοτικότητα στη διαχείριση και ενημέρωσή τους αυξάνεται συνεχώς. Το υπολογιστικό νέφος έρχεται να καλύψει σε μεγάλο ...
  • Ασφάλεια & ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο 

   Γιανναράκης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016)
   Η παρούσα πτυχιακή εκπονήθηκε στα πλαίσια φοίτησης στο τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει και να αναφέρει πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο και ...
  • Βελτιστοποίηση ενός δικτυακού τόπου για την αύξηση της επισκεψιμότητας του 

   Λάγια, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη καταγραφή των κανόνων βελτιστοποίησης ενός δικτυακού τόπου, ως προς την κατάταξη του στη λίστα των αποτελεσμάτων μιας μηχανής αναζήτησης. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση των κυριοτέρων ...
  • Δημιουργία ηλεκρονικού καταστήματος με την πλατφόρμα Prestashop 

   Πύλιος, Γρηγόρης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
   The present work aims to present the creation of an e-shop with one of the available platforms that have been developed over the past few years, Prestashop. Also this thesis provides useful information about top e-commerce ...
  • Δημιουργία ιστότοπου Web Banking 

   Κοτσοβός, Γεράσιμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-05)
   Η πτυχιακή έχει ως θέμα την δημιουργία μίας ιστοσελίδας Web Banking, με σκοπό την κατανόηση της δυσκολίας ανάπτυξης μιας πλήρους εφαρμογής που έχει ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας. Οι κύριες ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Τριανταφύλλου, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-11)
   "Internet of things" "Κομβική θέση στην επενδυτική ατζέντα των εταιρειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκτά σταδιακά το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει. Το 48% των εταιρειών, ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Αργυρίου, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Σκοπός της πτυχιακής είναι να κάνει μια εισαγωγή στο σχετικά νέο πεδίο του τεχνολογικού κόσμου που ονομάζεται Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το οποίο θεωρείται από πολλούς το επόμενο βήμα εξέλιξης του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων σε επιχειρήσεις εστίασης 

   Λεμονής, Ιωάννης; Σιδηρόπουλος, Διογένης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-13)
   Ανάλυση πάνω στα οφέλη που έχει η χρήση του διαδίκτυο των πραγμάτων σε μια επιχείρηση εστίασης καθώς και τρόπους μετατροπής της σε έξυπνη.
  • Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης κατηγοριοποιημένων κοινόχρηστων αρχείων 

   Καραγιώτης, Χρήστος-Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση διαδικτυακών γλωσσών προγραμματισμού (HTML, PHP κα). Σκοπός της εφαρμογής θα είναι η κοινή χρήση αρχείων τα οποία θα τα ...
  • Διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου 

   Dedi, Redon (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-14)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου (e- commerce). Στις παρακάτω σελίδες περιγράφεται η διαδικασία ανάπτυξης της διαδικτυακής εφαρμογής με την χρήση ...
  • Διαδικτυακό μάρκετινγκ και η εταιρική παρουσίαση της Focus on Group (Εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου) 

   Μουρίκης, Μιχαήλ; Κόλλιας, Αναστάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και παρουσία του θέματος εκείνου που απασχολεί τις περισσότερες επιχειρήσεις στις μέρες μας, του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Αναλυτικότερα: Στην πρώτη ενότητα, γίνεται μια ...
  • Διακίνηση παράνομου υλικού στο διαδίκτυο και η στάση των ανήλικων χρηστών 

   Θεοδωράκη, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03)
   Το Διαδίκτυο στις μέρες μας αποτελεί πολύτιμη πηγή γνώσης, εργαλείο ενημέρωσης, ροής πληροφόρησης, επικοινωνίας και διασκέδασης. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές της τεχνολογίας των τελευταίων ετών παρέχοντας ...
  • Έξυπνη εξαγωγή δεδομένων από το διαδίκτυο 

   Κοβάτσης, Πέτρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-01)
  • Έξυπνος καθρέφτης με χρήση Raspberry Pi 

   Κατσιρούμπα, Ηλέκτρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έξυπνου καθρέφτη με χρήση Raspberry Pi. Όλες οι προκλήσεις που προκύπτουν, από την επιλογή των καταλληλότερων υλικών μέχρι τα χαρακτηριστικά του ...
  • Επικοινωνία πάνω από το διαδίκτυο των αντικειμένων με χρήση διεπαφών τύπου REST 

   Πολυχρονάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
   Ο τομέας του Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΔτΑ), αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο ανερχόμενους τομείς της σύγχρονης εποχής. Αυτό συμβαίνει διότι αποτελεί τη συμβολή πολλών συστατικών, όπως το λογισμικό (π.χ. εφαρμογές), ...
  • Ερευνώντας τον αντίκτυπο του διαδικτύου στις τουριστικές υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς και διαμονής από την οπτική γωνία του καταναλωτή σήμερα 

   Ανταρλής, Ευστράτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Τα τελευταία χρονιά το διαδίκτυο έχει εισέρθει στην ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων επηρεάζοντας πολλούς τομείς της καθημερινότητας.Ένας από αυτούς είναι ο τομέας του τουρισμού και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς ...
  • Η επίδραση των smartphones στην παγκόσμια οικονομία 

   Αλεύροντας, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Ξεκινώντας από το Διαδίκτυο και την εξέλιξή του, που είναι ο σημαντικότερος λίθος για την ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ συσκευών αλλά και ανθρώπων, βλέπουμε το πώς επηρέασε και το χώρο του εμπορίου και των αγορών. Το διαδίκτυο ...
  • Η τεχνολογία του Internet of Things (IOT) στην υπηρεσία της ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων 

   Ζαχαράκης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-13)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναφερόμαστε στη σημασία της ενεργειακής διαχείρισης και απόδοσης των κτιρίων, στις πρακτικές και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή της, ενώ θα αναπτυχτεί και η τεχνολογία ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"