Πλοήγηση ανά Τίτλο

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Πλοήγηση ανά Τίτλο

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Patmanidis, Dimitrios S. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-15)
  Today the companies worldwide face the difficulties from the global financial crisis. Many famous organizations from all the business fields collapse due to the lack of liquid assets. After the bankruptcy of Lehman Brothers ...
 • Bitcoin 
  Σαμπατακάκη, Σταματούλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-10-31)
  Το Bitcoin είναι πιθανώς η μεγαλύτερη αλλαγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα εδώ και έναν αιώνα. Μεγαλύτερη, ενδεχομένως και από την πρώτη εμφάνιση των πιστωτικών καρτών. Το Bitcoin είναι θα λέγαμε ένα εξελικτικό άλμα μπροστά ...
 • Μαραγκός, Βίκτωρ; Διαμαντόπουλος, Γεράσιμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
  Η εργασία παρουσιάζει τις λειτουργίες του καυστήρα καθώς και τον τρόπο χρήσης στο πλοίο. H παρουσίαση αυτή, λοιπόν, γίνεται πιο κατανοητή και παραστατική παραθέτοντας σχήματα και πίνακες για την κάθε λειτουργία ή εξάρτημα ...
 • Κρατημένου, Διαμάντω; Στρατηγοπούλου, Δήμητρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-02-13)
 • Koufopoulou, Fotini E. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-14)
  This is a research about business negotiation advances. Its main purpose is to see, compare and contrast the traditional together with the very last negotiation processes. In this study, we can discern a general overview ...
 • Ζαχαρία, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-13)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική προσέγγιση των city logistics ή αλλιώς των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής ...
 • Koborozos, Ioannis-Christos (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-14)
  This thesis describes the major importance of collaboration problems that appear in projects between people and project teams as a project failure factor. These collaboration problems play a significant role in every ...
 • Tzanakaki, Eleftheria (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-15)
 • Printezis, Petros I. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-14)
  In our days, communication matters are not seriously considered. On several occasions, in lack of effective communication various problems occurred to projects. This thesis marks out the communication channels between ...
 • Andrakakou, Vasiliki (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2014-05-29)
  This thesis seeks to understand the Communication Management focusing on the public sector. It identifies problems which occur in the Communication management in the public sector or in general in an organization. This ...
 • Panagiotopoulou, Vasiliki (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-15)
  Communication is very important not only in projects but also in every kind of work or relationship during our life. For this reason, this master’s thesis is attempting to give us some useful information about ...
 • Gkazianis, Georgios A. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-11)
 • Spyridon, Lambros I. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-14)
  Purpose – Perhaps never before the issue of conflict management has been more important, given the globalization, high competitive business environment, and the diversification of the workforce. This study was designed to ...
 • Liapas, Angelos (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-15)
  Conflict in project management is inevitable. The potential for conflict in a project team is usually high because it involves individuals from different backgrounds and orientations working together to complete a complex ...
 • Filippopoulos, Panagiotis C. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-11)
  The thesis examines CRM and its relations with customer satisfaction for project managers. CRM is about creating not only strong relationships with your clients but also having a database with information regarding customers, ...
 • Vogiatzis, Konstantinos V. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-14)
  The core concept of Project Management is a satisfied and delighted customer. Often, project managers in advertising sector take care of only deliver a project within time, cost, and performance but not cultivate good ...
 • Κόλλιας, Σπυρίδων (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-20)
  Η πτυχιακή αυτή εργασία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των διαδικασιών ελέγχου υβριδικών οχημάτων και των διαφόρων κλασσικών και σύγχρονων εφαρμογών του κινητήρα συνεχούς ρεύματος σε αυτά. Η ύλη της συγκεκριμένης μελέτης ...
 • Κουλαράς, Σταύρος; Ξανθόπουλος, Θεόδωρος; Αμπου-Άσαμπε, Άμαλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-11)
  Ο στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η υποστήριξη αποφάσεων στον αποφασίζων της έξυπνης πόλης, μέσω της διαδικασίας του crowdsourcing. Αναλύονται οι έννοιες του crowdsourcing , big data, smart cities, decision ...
 • Konstantinidi, Dafni (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-09-19)
  In the world of today bridges are part of everyday life; their use facilitates the daily routine of people. Since antiquity mankind began to construct bridges imitating nature and the natural passages created by fallen ...