Αποτελέσματα 1-20 από 311

   Λίστα θεμάτων
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία [250]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Αρχιτεκτονική Διακόσμηση [3]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Αρχιτεκτονικό Σχέδιο [16]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική [98]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική::Ηλιακά κτίρια [2]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Έξυπνα Σπίτια [22]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Πολεοδομία [13]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Πολεοδομία::Χωροταξία [19]
   TPSH::Γλώσσες [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση [44]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαφήμιση [19]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαφήμιση::Δημόσιες σχέσεις [3]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Έργου (Project Management) [74]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) [12]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Υλικών [3]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων [108]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής [3]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικού [75]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση Ολικής Ποιότητας [17]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση Ολικής Ποιότητας::Ποιοτικός Έλεγχος [2]

    Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"