Αποτελέσματα 271-290 από 311

   Λίστα θεμάτων
   TPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Επικοινωνία [3]
   TPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Κεραίες [1]
   TPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Κινητή Τηλεφωνία [11]
   TPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Οπτικές Ίνες [4]
   TPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Ράδιο και Ραντάρ [1]
   TPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Συστήματα Ευρείας Επικοινωνίας [5]
   TPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Τεχνητοί Δορυφόροι στην Τηλεπικοινωνία [1]
   TPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Τηλεφωνία [7]
   TPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Ψηφιακές Επικοινωνίες [1]
   TPSH::Τεχνολογία::Τοπογραφία [16]
   TPSH::Τεχνολογία::Υγειονομική Μηχανική [4]
   TPSH::Τεχνολογία::Υγειονομική Μηχανική::Αποχετευτικό Δίκτυο [1]
   TPSH::Τεχνολογία::Υγειονομική Μηχανική::Ύδρευση [6]
   TPSH::Τεχνολογία::Υδραυλική Τεχνολογία [3]
   TPSH::Τεχνολογία::Υδραυλική Τεχνολογία::Λιμάνια - Σχέδιο και Κατασκευή [1]
   TPSH::Τεχνολογία::Υδραυλική Τεχνολογία::Υδροστρόβιλοι [2]
   TPSH::Τεχνολογία::Φυσικό Αέριο [13]
   TPSH::Τεχνολογία::Φωτοβολταϊκά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας [113]
   TPSH::Τεχνολογία::Χημική Τεχνολογία [3]
   TPSH::Τεχνολογία::Χημική Τεχνολογία::Βαφές και Βαφική [3]

    Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"