• Τ.Π.Ε. για το δημόσιο, τους εργαζόμενους & τους πολίτες 

   Βαλασιάδη, Κορνηλία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-08)
   Αφορμή για την εργασία αυτή είναι η καθημερινή εικόνα που έχω στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στον δικό μου χώρο εργασίας όπου οι υπολογιστές είναι χαμηλών δυνατοτήτων για το πέρας των εργασιών που καλούνται να πραγματοποιήσουν ...
  • Τα Logistics και η εφοδιαστική αλυσίδα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η πρακτική e-Procurement. 

   Μητρομάρα, Μαριέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-23)
   Στο σημερινό μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, υπάρχει μια αυξημένη εστίαση στην παροχή αξίας στον πελάτη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η τρέχουσα ύφεση έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, ...
  • Τα social media και η χρήση τους στην προώθηση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών 

   Παφίλη, Στυλιανή; Παφίλη, Ουρανία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-18)
   Ο τουριστικός τομέας ασκεί καταλυτική επίδραση στην οικονομική ζωή μιας χώρας, δεδομένο το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελέτης των σύγχρονων μελετητών. Ως κομμάτι της οικονομίας, ο τουρισμός επηρεάζει την ανάπτυξη, την ...
  • Τα Social Media και το διαδικτυακό Marketing από τον απλό χρήστη έως την επιχείρηση 

   Μαρκάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Σήμερα καμία στρατηγική μάρκετινγκ δεν είναι ολοκληρωμένη εάν δεν έχει ενσωματώσει τα ψηφιακά μέσα. Για να κατανοήσουμε τον ψηφιακό κόσμο του μάρκετινγκ χρειάζεται να σκεφτούμε πέρα από κάθε γνωστό εργαλείο και κανάλι. Το ...
  • Τα social media στον τουρισμό 

   Αλεξοπούλου, Αιμιλία - Νεφέλη; Βερβέρογλου, Ιωάννης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η ταχεία εξέλιξη των social media και η συνεχής αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση της δύναμης της γνώμης των χρηστών και της επιρροής που ασκούν στις επαφές τους. Η ανάπτυξη του διαδικτύου ...
  • Τα social media στον τουρισμό 

   Σιόλας, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η Παρούσα Πτυχιακή Εργασία στοχεύει στο να αναδείξει το βαθμό επίδρασης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στις τουριστικές επιχειρήσεις. Αρχικά παρουσιάζεται ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τον τουρισμό ,το μάρκετινγκ και ...
  • Τα Village Cinemas Φαλήρου ως κινηματογράφος και κέντρο ψυχαγωγίας 

   Θυμάκης, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση της εταιρίας Village από την στιγμή που ξεκίνησε τα πρώτα βήματα της σε μια πόλη της Αυστραλίας ως Drive-in Cinema, για να φτάσει να είναι σήμερα μια πολυεθνική εταιρία κολοσσός ...
  • Τα αίτια και η δημιουργία του κράτους πρόνοιας 

   Μιχαήλου, Χριστίνα Π. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Τα δημόσια οικονομικά στην Ευρωζώνη για την περίοδο 1990-2012 

   Σίνου, Νικολέττα (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Το όραμα πολλών δεκαετιών των Ευρωπαίων ηγετών για οικονομική και όχι μόνο ένωση της Ευρωπαϊκής ηπείρου είναι πλέον μια πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, οι χώρες που ανήκουν στην λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς αυξάνονται ...
  • Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο δημόσιο τομέα: Η παρουσίαση, η εφαρμογή του και ο συσχετισμός τους με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

   Ζαφειρόπουλος, Διονύσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στη δομή της οικονομίας διεθνώς και τα κράτη μεμονωμένα αλλά και συνολικά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις νέες συνθήκες που έχουν προκύψει. Ο στόχος για ευημερία και ανάπτυξη ...
  • Τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου Πειραιά διαχρονικά για τα έτη 2010, 2011,2012 

   Μανιάτη, Αμαλία; Ιωάννου, Ειρήνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα εργασία στοχεύει στη παρουσίαση των Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Πειραιά καθώς και πως αυξομειώθηκαν κατά την διάρκεια τριών ετών 2010, 2011 και 2012. Θα εξετάσουμε μερικές από τις βασικότερες διακρίσεις των ...
  • Τα εικονικά τιμολόγια ως εργαλείο παραοικονομίας στην Ελλάδα της κρίσης 

   Γιαννουσάκης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-02)
  • Τα ελεγκτικά σκάνδαλα, οι επιπτώσεις τους και η επίδραση τους στη διαμόρφωση των ελεγκτικών διαδικασιών 

   Αγγελάκου, Φιλίππα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην θεωρία της οικονομικής απάτης, της εταιρικής διακυβέρνησης, στους τρόπους αντιμετώπισης της οικονομικής απάτης, στον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο. Επίσης, γίνεται παρουσία μερικών ...
  • Τα ενσώματα πάγια στοιχεία των μονάδων υγείας. Η χρηματοοικονομική τους ανάλυση για τα έτη 2007-2012 

   Σκορδυλάκη, Μαρία Δ.; Παπαριβσκα, Ελένη Κ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Κατά το πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται παρουσίαση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των μονάδων υγείας, η χρησιμότητα του καθώς και οι διαφορές του με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Έπειτα γίνεται αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά ...
  • Τα επιχειρησιακά παίγνια στην εκπαίδευση ενηλίκων 

   Αρβανίτη, Χρυσάνθη; Σπυριούνη, Ποτίτσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο του τομέα της εκπαίδευσης. Το παιχνίδι χρησιμοποιείται επίσης ως συμπληρωματικό μέσο διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαίδευση των ενηλίκων. Η παιγνιώδης μορφή των ...
  • Τα ευφυή συστήματα μεταφορών στη διαχείριση κυκλοφορίας οχημάτων 

   Κουσιάδης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και πως αυτά βοηθούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Επίσης, αυτή αναλύει ορισμένα έξυπνα συστήματα κυκλοφορίας και προειδοποίησης οδηγών, ...
  • Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Ζαμπιαδάκη, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η εργασία αυτή αναφέρεται στα κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εκτελεστικά όργανα, τα οποία λειτουργούν προς όφελος της, όμως κάθε όργανο αναφέρεται σε διαφορετικό τομέα και συμβάλλει ...
  • Τα καπέλα 

   Καραμπέτσου, Ζωή; Αϊβατίδης, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2010)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία διαπραγματεύεται την πορεία των καπέλων στο πέρασμα των χρόνων. Τα συναντάμε σε ρόλο προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα, ως μέρος στολής, ως σύμβολο εξουσίας και κοινωνικής θέσης, αλλά και ...
  • Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο αυτοκίνητο 

   Παπαδάκης, Άγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η εργασία αυτή αναλύει τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο. Αναφέρονται τα κλωστοϋφαντουργικά αντικείμενα, οι μέθοδοι κατασκευής τους, οι ιδιότητες που πρέπει να διαθέτουν, καθώς και οι ...
  • Τα κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση. Η περίπτωση της υγείας στην Ελλάδα 

   Γκάτσου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-02-28)
   Η Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, διανύει τη βαθύτερη οικονομική ύφεση από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η αμφισβήτηση των σοβαρών συνεπειών της κρίσης, συνεπειών που εκδηλώνονται όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στα ...

   Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
   Επικοινωνήστε μαζί μας
   Αποστολή Σχολίων
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"