• Διαδικασίες DataWarehousing. Από την θεωρία στην πρακτική εφαρμογή 

      Λόκτεβα, Άννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
      Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή ενός Data Warehouse (DW, Αποθήκης Δεδομένων) και των διαδικασιών της. Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη , ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό . Με λίγα λόγια , ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"