• Δημιουργία συσκευής υποστήριξης τρισδιάστατης προβολής 

      Μηλιώνη, Ουρανία; Γκιόκα, Ερίσα-Αρτεμισία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-23)
      Η εργασία αυτή έχει σκοπό να περιγράψει την κατασκευή συσκευής τρισδιάστατης προβολής και να τεκμηριώσει την λειτουργία της. Αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή σε μεθόδους προβολής. ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"