Now showing items 1-13 of 13

  • Ανταγωνισμός και δίκαιο 

   Σιενγκέργκη, Ροντίκα; Σακλά, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-25)
   Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο σκοπό, την ανάλυση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κοινές αγορές. Επιπλέον παρουσιάζονται οι συνθήκες, κατά τις οποίες πρέπει να ενεργούν οι επιχειρήσεις, ...
  • Ανταγωνισμός και κρατική ενίσχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Χρήστου, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-09)
   Σκοπός της εργασίας είναι η ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με την πολιτική και τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Μέσα, που θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτρέποντας με την εφαρμογή τους την κατάτμηση ...
  • Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

   Κιούσης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-20)
   Υφίστανται διάφορα είδη εταιρειών, εκ των οποίων δυο σημαντικές κατηγορίες είναι οι ΑΕ και ΕΠΕ. Σε ότι αφορά στην Ανώνυμη Εταιρεία θα μπορούσε να πει κανείς, πως προτιμάται από τους περισσότερους επιχειρηματίες στη χώρα ...
  • Δίκαιο ανταγωνισμού 

   Μάρα, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομικής προόδου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη προσφορά βέλτιστων τιμών για τους καταναλωτές, αλλά και μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα. Ακόμη, μέσω του δικαίου ...
  • Η εμπορική παρουσίαση της Lenovo στην ελληνική αγορά 

   Μαϊλάι, Πάολα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-06)
   Από μια μικρή κινέζικη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών αποκλειστικά για την Κίνα, η Lenovo κατάφερε να αναδειχθεί σε ένα κολοσσό της πληροφορικής με ηγετική θέση στην κατασκευή υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, ...
  • Η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα και ο ανταγωνισμός με τις άλλες χώρες 

   Καραμανάκου, Μαριάννα; Καραμούντζου, Ελευθερία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-01)
  • Οι μορφές της αγοράς και η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ανταγωνισμό 

   Νομικού, Χρυσοβαλάντω (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-10)
   Η αγορά στην οποία προσφέρονται τα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι μεγάλη και μπορεί να αφορά τόσο την κάλυψη εθνικών αναγκών όσο και την κάλυψη αναγκών των ανθρώπων σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Κάθε επιχείρηση μοιάζει με ...
  • Παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού και κρατικές ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Κωνσταντινίδης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-14)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί το κομμάτι έρευνας για τις κρατικές επιδοτήσεις αναφέροντας τι είναι, ποιες αρχές τις διέπουν, γιατί υπάρχουν και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί στο ...
  • Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάλυση της επιχείρησης ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

   Χαραλαμπάκη, Φωτεινή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-29)
   Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός αυτής, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο πλαίσιο της ...
  • Συγκριτική ανάλυση του τουριστικού ανταγωνισμού μεταξύ των Μεσογειακών χωρών την τελευταία δεκαετία 

   Τηγανιτάκη, Αρχόντισσα; Μαρτίνη, Ακριβή-Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
  • Το δίκαιο ανταγωνισμού επιχειρήσεων 

   Αυγουστίνου, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-08-24)
   Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο σκοπό, την ανάλυση του ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κοινές αγορές. Επιπλέον παρουσιάζονται οι συνθήκες, κατά τις οποίες πρέπει να ενεργούν οι επιχειρήσεις, ...
  • Το δκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Λιόντας, Ηρακλής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-22)
   Ο υγιής ανταγωνισμός στη μορφή της οικονομίας που υφίσταται στην αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι αποφέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή αλλά και στους καταναλωτές που αποτελούν το ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση της "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε." 

   Μπλέτσας, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
   Η εργασία αυτή αναλύει την «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.» σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, εξηγεί της ιδιαιτερότητές της ως εταιρεία Μ.Μ.Ε. ως προς τον λογιστικό της χειρισμό και τον τρόπο που αυτή αναλύεται. Επίσης παρουσιάζει την εταιρεία ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"