Now showing items 1-20 of 36

  • Aξιολόγηση προγράμματος Erasmus+ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

   Τελεκφάλβι, Γκαμπριέλα; Ουκπέμπορ, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-12)
   Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά στη μελέτη της ικανοποίησης των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ όσον αφορά το Γραφείο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τις εγκαταστάσεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ...
  • Αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ευρωζώνη 

   Pula, Florentin (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-30)
   Η παρακάτω πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, στα οποία εμπεριέχεται η πρόθεση για πλήρη κάλυψη του θέματος. Το θέμα της πτυχιακής αυτής μελέτης είναι αφενός να αναφέρει όλα τα τεκταινόμενα επί των αγορών ...
  • Ανάλυση και σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών Swarovski και Folli Follie 

   Μονιού, Μαρία-Ελευθερία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην θεωρία των αριθμοδεικτών και παρουσίαση των εταιριών "Swarovski Α.Ε." και "Folli Follie Α.Ε." Παρουσίαση των εταιρειών όσον αφορά τα προϊόντα τους, την ιστορική αναδρομή και την ...
  • Ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Χαλκόρ Α.Ε. για τα έτη 2014-2016 

   Πάντου, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-24)
   Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων για μια συγκεκριμένη ανώνυμη εταιρία και αποτελείται από έξι κεφάλαια. O όμιλος που θα μελετηθεί είναι η Χαλκόρ α.ε για τις οικονομικές ...
  • Ελεγχος οικονομικών μονάδων στον εγχώριο και διεθνή επιχειρησιακό χώρο: Αποτελέσματα εφαρμογής των Δ.Λ.Π στις οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων 

   Κολλάρου, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυση του ελέγχου των ελληνικών οικονομικών μονάδων από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και η διερεύνηση του ρόλου των ΔΛΠ (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) στην σύνταξη και ...
  • Ελλάδα και οικονομικό περιβάλλον 

   Καβούκα, Κωνσταντίνα; Κουθουρίδη, Σάρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-02)
   Είναι γεγονός ότι το ελληνικό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, όπως αυτό έγινε κατανοητό σήμερα, συντάραξε την παγκόσμια οικονομία το 2009. Είναι πολυδιάστατο και διαχρονικό. Αφορά μία ολόκληρη κοινωνία και κατ’ επέκταση ...
  • Επιπτώσεις εξόδου μιας χώρας απο τη Νομισματική 'Ενωση. Περίπτωση της Ελλάδας 

   Ζέρβας, Αλέξανδρος; Αποσπόρη, Χρηστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται μια απόπειρα καταγραφής των συνεπειών της εξόδου μιας χώρας της ευρωζώνης από αυτήν. Το έργο δεν ήταν καθόλου εύκολο λόγω του ότι δεν υπάρχει έως σήμερα ανάλογο προηγούμενο , έτσι η όποια ...
  • Η ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και η συμβολή της στην εθνική οικονομία 

   Τσάνε, Εγκλαντίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
   Στόχος της εν λόγω μελέτης και εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει διεξοδικά την επιρροή της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία της Ελλάδας. Πρώτον, πρέπει να αναφερθεί πως η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ουσιαστικά ...
  • Η διοίκηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε περιόδους οικονομικής κρίσης 

   Παναρίτης, Ανδρέας (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η εφαρμογή σωστών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς που έχουν θέσει ως στόχο μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει ...
  • Η Ελλάδα του 21ου αιώνα εν μέσω κρίσης 

   Φαλατάκη, Κωνσταντίνα; Σαγεώργη, Ρωμαλέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τη χρήση των capital controls στην χώρα αυτή, αλλά και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία. Γι’ αυτό αρχικά στην εργασία δίνεται η έννοια της ...
  • Η επιβολή των capital control στην ελληνική οικονομία 

   Σιδηροπούλου, Πωλίνα; Συμεωνίδου, Ελισάβετ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-06)
   Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και έχει θέμα την επιβολή των capital controls στην ελληνική οικονομία. Το πρώτο κεφάλαιο, ασχολείται με τον ορισμό, τα μέτρα καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ...
  • Η επόμενη μέρα ενός GREXIT 

   Μπριάνη, Πανωραία; Νουβέλογλου, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-07)
   Το Grexit είναι ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει και συνεχίζει ν’ απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Grexit δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικό πρόβλημα. Η παρούσα εργασία προβαίνει σε μια βιβλιογραφική διερεύνηση ...
  • Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η περίπτωση του ομίλου ΤΙΤΑΝ 

   Μουσταφάϊ, Άντζελα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η περίπτωση του ομίλου ΤΙΤΑΝ», εκπονήθηκε από την Άντζελα Μουσταφάϊ, φοιτήτρια του 8ου εξαμήνου του τμήματος διοίκηση επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ υπό ...
  • Η οικονομική κρίση και οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας 

   Λειβαδάρος, Παναγιώτης; Γαργαλιάνος, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις κυριότερες παθογένειες που πλήττουν την Ελληνική οικονομία ...
  • Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στον τραπεζικό τομέα 

   Κουρκουμέλη, Παρασκευή-Αποστολία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις κυριότερες επιπτώσεις που προκάλεσε στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε τον πλανήτη το 2008
  • Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το μνημόνιο 

   Νικιά, Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύουμε την πορεία της ελληνικής οικονομίας πριν και μετά το Μνημόνιο. Στα πλαίσια αυτά καταγράφουμε, αναλύουμε και αξιολογούμε τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν διαχρονικά και μέχρι ...
  • Η πράσινη επιχειρηματικότητα και ρόλος των τραπεζών. Περίπτωση: Τράπεζα Πειραιώς 

   Μπαρούτα, Σταματία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Τις τελευταίες δεκαετίες οι επιβλαβείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος γίνονται ορατές με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση παγκοσμίως. Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής ...
  • Η φορολογία στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης 

   Κουλούρη, Κρυσταλία-Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να εντοπίσει και να αναλύσει την εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης στην χώρα μας, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, στο ...
  • Νομισματική πολιτική και κεντρική τράπεζα 

   Ψαλλίδα, Μαρία-Ιζαμπέλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Ο στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής εργασίας είναι η μελέτη της νομισματικής πολιτικής που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης ...
  • Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης 

   Παπακωνσταντίνου, Δήμητρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα είναι ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στόχος της είναι να διαφυλάττει τη σταθερότητα των τιμών και την σταθερότητα του δημοσιονομικού συστήματος . Τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"