Now showing items 1-18 of 18

  • Python vs Matlab 

   Μηλιώνη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-29)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται η γλώσσα προγραμματισμού Python και το πρόγραμμα, που αποτελεί και γλώσσα προγραμματισμού, Matlab. Η παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισμό των διαφορών ανάμεσα ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής με σκοπό την διαχείριση και επεξεργασία πολλαπλών αρχείων csv, με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python 

   Ηλιόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
   Όσο η τεχνολογία αναπτύσσεται, τόσο επεκτείνονται και οι δυνατότητες λειτουργίας και απόδοσης των συστημάτων και των εγκαταστάσεων (μηχανήματα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη βιομηχανία. Τα συστήματα αυτομάτου ...
  • Ανάπτυξη παιγνίου με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python 

   Ανδρεάτος, Παντελεήμων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-15)
   Η εργασία έχει ως θέμα την ανάπτυξη ενός παιχνιδιού με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Απεικόνιση χάρτη βάθους με χρήση ψευδο-3D κάμερας 

   Αλεβίζος, Σταύρος; Τσετσώνης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνήσαμε και δημιουργήσαμε κώδικα σε γλώσσα python για την χρήση τις ψευδό 3D κάμερας Minoru ως μέσο για την δημιουργίας χάρτη βάθους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιήθηκε ...
  • Αυτόματο παράλληλο παρκάρισμα με χρήση μικροελεγκτή και παράλληλη απεικόνιση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

   Ιωάννου, Βασίλειος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Σε αυτήν την εργασία θα σχεδιαστεί και θα αναλυθεί η δημιουργία ενός αυτοκινήτου, τo οποίο θα είναι σε θέση να κάνει έλεγχο του περιβάλλοντος του, με σκοπό την εύρεση θέσης πάρκινγκ αρκετά μεγάλη για ro μέγεθός του. ...
  • Αυτόνομο όχημα - Αυτόματο parking με τη χρήση Raspberry Pi 

   Βασιλόπουλος, Χρήστος; Αναγνωστάκης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-12)
   Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων για αυτοματοποιημένο έλεγχο της κίνησης ενός αυτοκινήτου, κάτι το οποίο θα συμβάλει στη διευκόλυνση της χρήσης του καθώς και σε τομείς που θα απέτρεπαν τροχαία ατυχήματα ...
  • Αυτοκινούμενο όχημα με raspberry pi και line camera 

   Φαρμάκης, Φώτιος; Τσατσαρώνης, Θεοφάνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-25)
   Η διπλωματική εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός ρομποτικού συστήματος όπου θα ακολουθεί μια μαύρη γραμμή διαγραμμένη στο δάπεδο. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια τριών βασικών στοιχείων: 1. Την χρήση δύο ...
  • Έλεγχος ηλεκτρομηχανικών διατάξεων με το σύστημα Raspberry Pi 

   Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος; Σαγώνας, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση συστημάτων ελέγχου κινητήρων συνεχούς τάσης με χρήση του μικροϋπολογιστικού συστήματος Raspberry Pi. Η εργασία θα περιλαμβάνει μια περιγραφή του συστήματος Raspberry Pi και ...
  • Εξομοίωση αυτόνομου επίγειου οχήματος βασισμένο στη μηχανική όραση 

   Ποταμίτης, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
   Η περιοχή των επίγειων αυτοκινούμενων οχημάτων αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο για μελέτη, τόσο στον ακαδημαϊκό, όσο και στον βιομηχανικό τομέα. Η εξέλιξη των πληροφοριακών υπολογιστικών συστημάτων και προηγμένων αλγορίθμων ...
  • Επεξεργασία εικόνας και αναγνώριση προτύπων με το raspberry pi 

   Παπαδάκος, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η επεξεργασία εικόνας και η αναγνώριση προτύπων είναι δυο επιστημονικοί κλάδοι, οι οποίοι έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται στο κομμάτι της μετάδοσης εικόνων στη ...
  • Εργαλείο ελέγχου πληροφοριών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) με εφαρμογή σε ειδικές ομάδες 

   Βουρνά, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και την ανάλυση συναισθημάτων. Αναλυτικότερα γίνεται αναφορά στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας και στην ανάλυση των συναισθημάτων που προκύπτει από την ...
  • Εργαστηριακός οδηγός γλώσσας προγραμματισμού Python 

   Κουλούρας, Γρηγόριος Η.; Βακερλής, Δημήτρης Γ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Εφαρμογές μηχανικής όρασης 

   Σωτηργιαννίδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και υλοποίηση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων και συγκεκριμένα των συνελικτικών νευρωνικών καθώς και το πως μπορούν να εφαρμοστούν στη μηχανική όραση και συγκεκριμένα ...
  • Εφαρμογές ρομποτικής ορασης 

   Τερζάκης, Παναγιώτης; Γκαγκάρας, Σπυρίδων-Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-09)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο συστήματα ρομποτικής όρασης. Το πρώτο σύστημα αφορά την ανίχνευση και την αναγνώριση προσώπου σε πραγματικό χρόνο. Το δεύτερο σύστημα αφορά την ανίχνευση και τον έλεγχο της στάθμης ...
  • Εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων και μηχανικής όρασης 

   Παπαφλωράτος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-02)
   Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν τρόποι αξιοποίησης των θεωριών της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Σκοπός είναι με την χρήση διαφόρων λογισμικών προγραμμάτων και βιβλιοθηκών ...
  • Κίνηση οχήματος με Raspberry Pi 3 με αναγνώριση γραμμής πορείας και σημάτων οδικής κυκλοφορίας 

   Βορδάκης, Εμμανουήλ; Ομέρ, Μουσταφά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κίνηση ενός οχήματος με το Raspberry Pi 3 Model B, ικανό να αναγνωρίζει, μέσω κάμερας, μια μαύρη γραμμή που σηματοδοτεί την πορεία του, καθώς και ορισμένα σήματα του Κώδικα ...
  • Πλατφόρμα υπηρεσιών έξυπνης πόλης για τον εντοπισμό,την ανίχνευση και την καταμέτρηση ατόμων 

   Εμμανουήλ, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανίχνευση της κίνησης των ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο και τις πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν μέσα από αυτή την διαδικασία. Η ροή των ανθρώπων σε μία ...
  • Υπολογιστικό εργαλείο για μονοδιάστατη συμπιεστή ροή 

   Μπράτιας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-22)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο προσδιορισμός μεγεθών μονοδιάστατης συμπιεστής ροής μέσω μιας εφαρμογής που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Python και στην οποία ενσωματώνονται οι διαθέσιμες στη ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"