Now showing items 1-20 of 23

  • Python vs Matlab 

   Μηλιώνη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-29)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται η γλώσσα προγραμματισμού Python και το πρόγραμμα, που αποτελεί και γλώσσα προγραμματισμού, Matlab. Η παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισμό των διαφορών ανάμεσα ...
  • Web application για την ενημέρωση του χρήστη περί εκπτώσεων των συνεργαζόμενων supermarket 

   Λιούτας, Χρήστος; Λαμπαδάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-15)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μίας web εφαρμογής για την δημιουργία και διάθεση των προσφορών των supermarkets. Παρόμοιες εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί από supermarkets για τα δικά τους προϊόντα. Η ...
  • Ανάπτυξη web εφαρμογών με χρήση Apache Wicket 

   Σκαρπέτης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να γίνουν γνωστά στον αναγνώστη η δομή, η φιλοσοφία και οι λειτουργίες που διέπουν το εργαλείο κατασκευής διαδικτυακών εφαρμογών Apache Wicκet. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής για τον απομακρυσμένο έλεγχο λυχνιών Led 

   Νικόπουλος, Ορέστης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την ανάπτυξη εφαρμογής, για κινητές συσκευές η οποίες χρησιμοποιούν για την λειτουργία τους το λογισμικό Android της Google. Οι χρήστες τις εφαρμογής αυτής έχουν την δυνατότητα ελέγχου των ...
  • Βιομηχανική ρομποτική 

   Καρράς, Παναγιώτης - Άγις (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-07)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της Βιομηχανικής Ρομποτικής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της Βιομηχανικής Ρομποτικής, αρχίζοντας από τα ρομπότ της αρχαιότητας και την ιστορία της ...
  • Δημιουργία συστήματος, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων από δίκτυο αισθητήρων 

   Γρίβας, Χαράλαμπος; Βαλσάμης-Φαγάς, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-10)
   Η παρούσα πτυχιακή έχει σκοπό την ανάπτυξη web περιβάλλοντος για την απεικόνιση δεδομένων δικτύου αισθητήρων. Τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Κατόπιν θα ...
  • Διαδικτυακές κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 

   Γιαννουκάκος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-19)
   Στόχος της πτυχιακής μου εργασίας είναι η κατασκευή μιας δυναμικής ιστοσελίδας με κύρια λειτουργία την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων. Ο χρήστης εφόσον έχει κάνει εγγραφή με τα προσωπικά στοιχεία του στην ιστοσελίδα έχει ...
  • Διαδραστική ιστοσελίδα γυμναστηρίου 

   Μαντάκος, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
   Σε αυτή την πτυχιακή εργασία θα παρακολουθήσουμε μια διαδραστική ιστοσελίδα ενός γυμναστηριού , στην οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα λογαριασμό και να κάνει κράτηση στη συνεδρία που επιθυμεί. Το ...
  • Διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης σε μοντέλα μηχανισμών αρχαίας τεχνολογίας 

   Σοφιάς, Ευάγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-05)
   Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός ιστοτόπου διαδραστικού περιβάλλοντος όπου ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με την αρχαία τεχνολογία αλληλεπιδρώντας με λειτουργικά ...
  • Διδακτική του προγραμματισμού: μια μελέτη περίπτωσης με χρήση του App Inventor 

   Παπουτσόγλου, Ευστράτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-22)
   Στην εποχή μας η παρουσία της τεχνολογίας, και ιδιαίτερα με τη μορφή των έξυπνων συσκευών, σε κάθε πτυχή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων θεωρείται πλέον κάτι περισσότερο ίσως από δεδομένη. Ο άνθρωπος, το πιο προσαρμοστικό ...
  • Διερεύνηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arduino για κατασκευή επίγειου radar 

   Λάγαρης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-09)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας καθίσταται η διερεύνηση και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Arduino για την δημιουργία και κατασκευή ενός επίγειου radar. Στη διαδικασία δημιουργίας και ...
  • Έλεγχος λειτουργιών αυτόνομου οχήματος από θύρα Ethernet του μC 

   Ζούζιας, Ευάγγελος; Σαρασουάτι - Δαλιάνης, Χάρης; Παχής, Σωτήρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Ενσωματωμένα συστήματα στη βιομηχανία 

   Καφετζηδάκης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-19)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η μελέτη και η ανάλυση των ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems), καθώς και η ανασκόπηση της εφαρμογής αυτών στη βιομηχανία. Στόχο της εν λόγω εργασίας αποτελεί ...
  • Η αυτοματοποιημένη διαδικασία των υδραυλικών συστημάτων αυτοματισμού με τη βοήθεια ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή 

   Νικολούλιας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-16)
   Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και ιδίως των τελευταίων πέντε χρόνων περίπου, έχουν επιβάλει με γρήγορους ρυθμούς την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο πεδίο των υδραυλικών συστημάτων αυτοματισμού. Ο τομέας των συστημάτων ...
  • Καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης γλωσσών προγραμματισμού 

   Καρύδη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Το ζήτημα της διδασκαλίας του προγραμματισμού έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές τα τελευταία 20 χρόνια. Επίσης, η εκμάθηση του προγραμματισμού έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια, ωστόσο, της ...
  • Κατασκευή programmer - εφαρμογή μικροελεγκτών 

   Γκίκας, Νικόλαος Σ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-06)
   Σε αυτήν την Πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μια κατασκευή ενός Pic Programmer για τον έλεγχο και την καύση των Pic Microcontrollers της εταιρίας Microchip. Στο 1ο Κεφάλαιο αναφέρομαι στην Ιστορική αναδρομή ...
  • Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων οικιακής ψυχαγωγίας 

   Κούβαρης, Γεώργιος; Νιαμονητός, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης προϊόντων οικιακής ψυχαγωγίας με φιλικό για τον χρήστη περιβάλλον. Στις παρακάτω σελίδες παρέχονται κάποιες βασικές γνώσεις ως ...
  • Κίνηση οχήματος με raspberry pi και line camera 

   Αλεξανδράκης, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός αυτοκινήτου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα πάνω σε μία χρωματιστή κόκκινη γραμμή με τη χρήση κάμερας USB και του υπολογιστή ...
  • Οδηγός για την ανάπτυξη ιστοσελίδων 

   Μέτση, Σιλβίτα; Κωνσταντάρα, Άρτεμις (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η πτυχιακή αυτή αποτελεί την κορύφωση των γνώσεων που εισπράξαμε από την φοίτηση μας στο Τ.Ε.Ι Πειραιά. Σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε κατανοητές τις έννοιες και χρήσεις των βασικών προγραμμάτων για την σχεδίαση ...
  • Ολοκληρωμένο διαδικτυακό σύστημα αξιολόγησης σπουδαστών 

   Κωστόπουλος, Βίκτωρ - Ευστάθιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"