Now showing items 1-18 of 18

  • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων κειμένου 

   Γκούρα, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής αυτόματης αναγνώρισης χαρακτήρων κειμένου. Στα πρώτα κεφάλαια αναφερθήκαμε σε βασικές έννοιες και χρήσεις της επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας και ...
  • Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης αναγνώρισης graffiti χρησιμοποιώντας αλγόριθμους βαθιάς μάθησης 

   Τζιταμίδης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
   In the scope of this thesis, Machine Learning technologies are studied upon, as well together with hardware and software frameworks that support each technology. The practical goal is to make an automated graffiti tag ...
  • Αναγνώριση διέλευσης ατόμων και ανάλυση της κίνησής τους 

   Γαμβρουλάς, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-26)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την αναγνώριση διέλευσης ατόμων και την ανάλυση της κίνησης τους. Αρχικά θα εξετάσουμε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της εργασίας, όπως το Raspberry Pi και ...
  • Ανίχνευση και παρακολούθηση αντικειμένων από μηχανοκίνητο όχημα με τεχνικές μηχανικής όρασης 

   Τσαμούταλης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Πληθώρα εφαρμογών βασίζονται στην τεχνική της Μηχανική Όρασης. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συστήματα μηχανικής όρασης στον τομέα της ρομποτικής, της παρακολούθησης προσώπων αλλά και της υποβοήθησης πέδησης οχημάτων ...
  • Αυτόνομη πλοήγηση οχήματος 

   Καβαλιέρος, Ευάγγελος; Μουρτζούνης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την πλοήγηση ενός αυτόνομου οχήματος και στόχος αυτής είναι η περιήγηση κι η παραμονή του εντός της διαμορφωμένης πίστας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω του υπολογιστή Raspberry ...
  • Εξομοίωση αυτόνομου επίγειου οχήματος βασισμένο στη μηχανική όραση 

   Ποταμίτης, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
   Η περιοχή των επίγειων αυτοκινούμενων οχημάτων αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο για μελέτη, τόσο στον ακαδημαϊκό, όσο και στον βιομηχανικό τομέα. Η εξέλιξη των πληροφοριακών υπολογιστικών συστημάτων και προηγμένων αλγορίθμων ...
  • Επεξεργασία εικόνας και αναγνώριση προτύπων με το raspberry pi 

   Παπαδάκος, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η επεξεργασία εικόνας και η αναγνώριση προτύπων είναι δυο επιστημονικοί κλάδοι, οι οποίοι έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται στο κομμάτι της μετάδοσης εικόνων στη ...
  • Επεξεργασία εικόνας με Visual Studio 

   Βιντράσκο, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-02)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει στόχο να κάνει κατανοητή την έννοια και τη λειτουργία του περιβάλλοντος προγραμματισμού Visual Studio και της βιβλιοθήκης OpenCV στον κλάδο της επεξεργασίας εικόνας. Αρχικά, παρουσιάζεται ...
  • Επεξεργασία εικόνας με τη χρήση του MATLAB 

   Ζιώγος, Φώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να μας παρουσιάσει το λογισμικό του MATLAB για την επεξεργασία εικόνας. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο τι είναι η ψηφιακή εικόνα και τι τύπους εικόνας δέχεται το συγκεκριμένο λογισμικό. ...
  • Μέθοδοι μηχανικής όρασης 

   Τσιάμπας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να δείξει διαφόρων ειδών επεξεργασίες πάνω στις εικόνες ή και τα frames ενός βίντεο και διάφορες μεθόδους αναλύσεων των εικόνων αυτών ,με σκοπό την αναγνώριση διαφόρων αντικειμένων ...
  • Μελέτη κινηματικής μιας μαριονέτας με χρήση υπολογιστικής όρασης και μικροελεγκτή avr 

   Καρκασίνας, Θεόδωρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-01)
   Στην παρακάτω εργασία αναπτύσσουμε έναν τρόπο αναγνώρισης χειρονομιών ανθρώπινου χεριού, μεταφοράς των δεδομένων μας σε μικροϋπολογιστικό σύστημα και αντιστοίχησης των χειρονομιών σε κινήσεις, τις οποίες πραγματοποιεί ...
  • Μηχανική όραση 

   Μπελέρης, Βύρων-Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-15)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη μεθόδων και τεχνικών, που σχετίζονται με τη Μηχανική Όραση. Η μηχανική όραση είναι συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης και της επεξεργασίας εικόνας, όπου αναπαράγεται ...
  • Μηχανική όραση : βασικοί αλγόριθμοι για την εξαγωγή πληροφορίας 

   Πύργα, Ευτυχία; Παναγόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-06)
   Στη παρούσα εργασία περιγράφονται βασικές έννοιες που αφορούν την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με σκοπό την εξαγωγή πληροφορίας για την εικόνα αυτή. Πρόκειται για ένα κομμάτι της μηχανικής όρασης. Πιο συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε ...
  • Όραση υπολογιστών. Αξιοποίηση της κάμερας ως βασικού αισθητηρίου ενός αυτόματου οχήματος. Βασικές αρχές, τεχνικές ελέγχου και εφαρμογή σε αυτόνομο όχημα 

   Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος; Πιερράκος, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Όρασης Υπολογιστών και οι τεχνικές που μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε ένα πλήρως αυτόνομο όχημα . Η παρουσίαση της λειτουργίας των διαφόρων υποσυστημάτων ...
  • Πλατφόρμα υπηρεσιών έξυπνης πόλης για τον εντοπισμό,την ανίχνευση και την καταμέτρηση ατόμων 

   Εμμανουήλ, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανίχνευση της κίνησης των ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο και τις πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν μέσα από αυτή την διαδικασία. Η ροή των ανθρώπων σε μία ...
  • Σύστημα αναγνώρισης και κατάταξης χρωμάτων 

   Μεμέτ, Μουράτ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-24)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι μελέτη αλλά και η υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο θα λαμβάνει εικόνες αντικειμένων, θα τις αναλύει και θα τις κατατάσσει κατάλληλα, ώστε να είναι δυνατή η εκφώνηση του σχετικού ...
  • Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και μέθοδοι βαθείας μάθησης 

   Καραγιάννης, Αντώνιος; Σιφακάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-10)
   Η Βαθιά Μηχανική Μάθηση, που εκφράζεται κυρίως μέσω των Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων, αποτελεί έναν πολύ διάσημο κλάδο της Επιστήμης Υπολογιστών. Η ικανότητά της να επιλύει προβλήματα που με τον συμβατικό προγραμματισμό θα ...
  • Τεχνικές μέτρησης απόστασης 

   Πετροπουλέας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-19)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον εντοπισμό και την ακολούθηση ενός συγκεκριμένου σχήματος. Οι ακολουθία γίνεται σε πραγματικό περιβάλλον καθώς δύο οχήματα αναλαμβάνουν την παραπάνω εργασία. Τα οχήματα κινούνται ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"