Πλοήγηση ανά Λέξη κλειδί "Επιχειρησιακό σχέδιο"

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Πλοήγηση ανά Λέξη κλειδί "Επιχειρησιακό σχέδιο"

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Σαββόγλου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μία ουσιαστική μελέτη του Δήμου Κηφισιάς. Το αποτέλεσμα βασίζεται στη διεξοδική έρευνα των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων καθώς και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης που παραχωρήθηκαν ...
 • Παπαβασιλείου, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-12)
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του Δήμου Αλίμου. Βασικός άξονας για τη λήψη πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του ...
 • Καζάκος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-10)
  Στην Ελλάδα της κρίσης, της ανέχειας και της απαξίωσης των αξιών, ένας καθοριστικός παράγοντας ο οποίος θα προσφέρει άνθιση στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα μας, είναι να βρούμε ο καθένας μας ξεχωριστά το θάρρος να ...
 • Δρακάτου, Αγγελική-Ευφροσύνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-03)
  Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του δήμου Κεφαλληνίας ,µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου και των ισολογισμών, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του.
 • Τζιορτζίνη, Ζωή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-14)
  Στην παρούσα εργασία, αναλύεται στο πρώτο κεφάλαιο αναλυτικά το πρόγραμμα του Ιωάννη Καποδίστρια και Καλλικράτη. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι βιογραφίες των Καποδίστρια και Καλλικράτη καθώς και οι αλλαγές που διέπουν την ...
 • Τσούτσουρα, Ευγενια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-07)
  Είναι μιά εργασία που αφορά τον Δήμο Σαλαμίνας σε οικονομικό, ιστορικό, πολιτιστικό και γεωγραφικό επίπεδο σε μιά προσπάθεια να αποτυπωθεί όσον το δυνατόν καλύτερα η τοπική πολιτική σκηνή και οι παράγοντεςπου επηρεάζουν ...
 • Γκέκα, Μαρία; Βαλίδη, Βικτωρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-03)
  Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των δήμων Πεντέλης και Καλλιθέας ,μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου και των ισολογισμών τους, προκειμένου να εκπληρωθούν οι ...
 • Νομικός, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-29)
  Η εν λόγω εργασία έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των κατασκευαστικών χρήσεων στο νησί των Κυκλάδων την Σαντορίνη για να δούμε κατά πόσο οι επιχειρηματίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια επιχειρηματική και παραγωγική μονάδα ...
 • Μπλούσι, Μαϊλίντα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-15)
  Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα ο σχεδιασμός ενός πλάνου ή αλλιώς ενός πλαισίου αποτελούσε καταλυτικό παράγοντα για την σωστή διάρθρωση και οργάνωση είτε μιας μικρής ομάδας ανθρώπων ( π.χ οικογένεια) είτε ενός ευρύτερου ...