• Classification using hyper-spectral imagery 

   Δημόπουλος, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12)
   The subject of this dissertation is the study of concepts and principles of Remote Sensing focusing on the analysis and processing of Hyperspectral Images. Hyperspectral imaging as a tool for monitoring, detection and ...
  • Control and modeling of an industrial robotic arm 

   Μανής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την μοντελοποίση και τον απομακρυσμένο έλεγχο μέσω διακομιστή ενός ρομποτικού βραχίονα, ονόματι UR5, η οποία έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο του Cranfield σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο ...
  • Matlab για την Μέση και Ανώτατη Εκπαίδευση 

   Τουρναβίτης, Στέργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-28)
   Η παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία έχει δύο σκέλη. Το 1ο αφορά την παρουσίαση ενός χρήσιμου λογισμικού όπως είναι το MATLAB, τις εντολές του, μέσω και της συγγραφής απλών προγραμμάτων (Scripts). To 2o σχετίζεται με το πως αυτό ...
  • Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού σε μεταγωγείς ευρυζωνικών δικτύων. Υλοποίηση και προσομοίωση σε γραφικό περιβάλλον 

   Καφόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τους αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού στα ευρυζωνικά δίκτυα, την υλοποίησή τους σε μια γλώσσα προγραμματισμού και την προσομοίωσή τους σε γραφικό περιβάλλον. Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού ...
  • Ανάλυση του περιεχομένου της ελληνικής Wikipedia μέσω των ιδιοτήτων και των δεδομένων της DBpedia 

   Καλόγερος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη μελέτη του μεγαλύτερου (κατά την περίοδο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας) ελεύθερου συνόλου δεδομένων του Σημασιολογικού Ιστού, τη DBpedia. Ο Σημασιολογικός Ιστός αποτελεί ...
  • Ανάπτυξη REST API για mobile e-banking εφαρμογές με την χρήση νέων τεχνολογιών 

   Μαυρουδής, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής και αρχιτεκτονικής API για βαρέως τύπου χρήση από εφαρμογές κινητού με σκοπό παροχής συνολικής πληροφορίας για όλους τους ...
  • Ανάπτυξη web εφαρμογών με χρήση Apache Wicket 

   Σκαρπέτης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να γίνουν γνωστά στον αναγνώστη η δομή, η φιλοσοφία και οι λειτουργίες που διέπουν το εργαλείο κατασκευής διαδικτυακών εφαρμογών Apache Wicκet. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Mobile Banking 

   Παπαχρήστου, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητή συσκευή, με λειτουργικό σύστημα Android, ώστε οι χρήστες να έχουν πληροφόρηση για τις τραπεζικές τους κινήσεις. Ο χρήστης με το που θα συνδέεται ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογών πραγματικού χρόνου με το MEAN stack 

   Ντίτορας, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-15)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών πραγματικού χρόνου κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών της αγοράς. Επιλέχθηκε το framework MEAN το οποίο συνδυάζει τις τεχνολογίες ΜοngoDB, EXPRESS.JS, ...
  • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αθλητικής δραστηριότητας 

   Γεώργας, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων ενός wearable συστήματος, σε αθλητές πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης. Μέσω ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων, γίνεται η αποθήκευση ...
  • Ανάπτυξη φορητού μετεωρολογικού σταθμού με Arduino και αποστολή των μετρήσεων σε συσκευή Android 

   Γρηγορόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-24)
   Για την παρατήρηση των καιρικών φαινομένων έχουν κατασκευαστεί ποικίλα μετεωρολογικά συστήματα τα οποία κυμαίνονται σε ένα ευρύ φάσμα τιμών και δυνατοτήτων. Αυτές οι λύσεις μπορεί να είναι από μια απλή απεικόνιση των ...
  • Αναπαράσταση ασαφών συστημάτων Takagi-Sugeno-Kang υψηλής τάξης και αποσύνθεση σε συστήματα πρώτης τάξης. Εφαρμογή σε φίλτρο διαχωρισμού πνευμονικών ήχων 

   Κανδηλογιαννάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και αναπαράσταση ασαφών συστημάτων, που βασίζονται στο μοντέλο Takagi-Sugeno-Kang υψηλής τάξης, και η αποσύνθεση αυτών σε συστήματα πρώτης τάξης. Για την επίτευξη των ανωτέρω ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μάρκελλος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες αυτοματισμού σε ένα σπίτι, έτσι ώστε να ελέγχονται η θερμοκρασία η υγρασία η ποιότητα του αέρα και ο φωτισμός έκτακτης ...
  • Έξυπνο σπίτι ενεργειακά αυτόνομο με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος 

   Τσικριτσής, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός αυτόνομου ενεργειακά έξυπνου σπιτιού χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο με την χρήση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Αρχικά γίνεται παρουσίαση ενός ...
  • Εκπαιδευτικό υλικό σε Android Studio για τη μέση εκπαίδευση 

   Καρδαρά, Μαρία-Λεμονιά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-24)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχετίζεται με μία ενότητα του βιβλίου του μαθήματος «Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών», το οποίο διδάσκεται στη Γ’ τάξη του τομέα Πληροφορικής του Επαγγελματικού Λυκείου, της ...
  • Ελεγκτής συσκευών με τεχνολογία GSM 

   Καραγκούνης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-17)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός προϊόντος το οποίο θα χρησιμοποιεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ώστε να μπορεί να ελέγξει απομακρυσμένα ηλεκτρικές συσκευές εντός του χώρου όπου πρόκειται να ...
  • Ευφυή συστήµατα μέτρησης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας 

   Λαμπρόπουλος, Λάμπρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-24)
   Η ανάγκες των καταναλωτών για μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν πάντοτε μεγάλες. Σήμερα τα δεδομένα έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε να είναι ορατή η ανάγκη τόσο των διαχειριστών όσο και των καταναλωτών για αναλυτικότερες ...
  • Ηλεκτρικές μετρήσεις σε εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση του NI myDAQ και των λογισμικών LabVIEW και NI ELVISmx 

   Μπακουντούζης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-09)
   Η διπλωματική εργασία ασχολείται με τη λήψη μετρήσεων σε ηλεκτρικά κυκλώματα εργαστηριακών ασκήσεων. Η λήψη των μετρήσεων γίνεται με τη συσκευή NI myDAQ της National Instrument. Η συσκευή αυτή δεν έχει την δυνατότητα να ...
  • Ιστότοπος καταγραφής μεταπτυχιακών φοιτητών 

   Ζαφειροπούλου, Μαγδαληνή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός διαδικτυακού τόπου για την καταγραφή αποφοίτων του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα. Για το σκοπό αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί ...
  • Καταγραφικό βαρομετρικής πίεσης 

   Δέτσης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-29)
   Η βαροµετρική πίεση είναι η πίεση που ασκεί η ατµόσφαιρα µε το βάρος της στην επιφάνεια της γης και η οποία µεταβάλλεται µε τις εναλλαγές του καιρού και του υψόµετρου. Η παρούσα διπλωµαική εργασία ασχολείται µε την ανάπτυξη ...

   Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
   Επικοινωνήστε μαζί μας
   Αποστολή Σχολίων
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"