• Χρηματοοικονομική ανάλυση ζυθοποιίας Μακεδονίας-Θράκης 

      Σταθάτος, Αναστάσιος-Ανάργυρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-23)
      Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με τη χρηματοοικονομική ανάλυση μιας ελληνικής εταιρίας, της Ζυθοποιίας Μακεδονίας και Θράκης ΑΕ, τη δύσκολη χρονική περίοδο 2011-2015, όπου στη χώρα κυριαρχεί μια οικονομική ύφεση και έντονο ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"