• Επίδραση πρότερης θερμικής κατεργασίας στην τριβολογική συμπεριφορά χαλύβων ειδικών εφαρμογών 

   Πολίτης, Θεόδωρος; Τούντας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
   Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η πειραματική ανάλυση των τριβολογικών ιδιοτήτων εργαλειοχάλυβα με εμπορική ονομασία “QRO 90”. Αρχικά, μελετήσαμε τις βασικές έννοιες της τριβολογίας και επιπλέον διερευνύσαμε την ...
  • Μοντελοποίηση θερμικής καταπόνησης περιστροφικού πυρολυτικού κλιβάνου 

   Σωτηρίου, Ιωάννης Δ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) είναι παγκοσμίως ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες οικονομικά κοινωνίες οι οποίες παράγουν ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες ...
  • Πυρόλυση προς ενέργεια 

   Καμπούρης, Νομικός; Καμπούρης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10)
   Η ταχεία πυρόλυση βιομάζας αποτελεί μία ελκυστική διεργασία θερμοχημικής μετατροπής της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας σε υγρά, αέρια και στερεά προϊόντα. Η απόδοση σε υγρό προϊόν, γνωστό και ως βιο-έλαιο και η ποιότητά του ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"