Now showing items 1-12 of 12

  • Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών Android με τη χρήση του Android Studio 

   Κωνσταντόπουλος, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, που φέρουν το ΛΣ Android, με την χρήση του Android Studio. Συγκεκριμένα γίνεται μια εκτενή αναφορά στα βασικά συστατικά του ...
  • Δημιουργία Android εφαρμογής οδηγού πόλης για σπουδαστές για smartphones 

   Καγιάννης, Πασχάλης; Σκιαδιώτη, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμνο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν το λογισμικό Android της Google. Η επιλογή του θέματος αυτού έγινε λόγω της ραγδαιάς ανάπτυξης της αγοράς ...
  • Εφαρμογή ψηφιακός ξεναγός για συσκευή με λειτουργικό android 

   Βέρα, Χριστιάν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός mobile Ψηφιακού Ξεναγού για το λειτουργικό Android. H κυριαρχία των smartphones τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τα Ελληνικά Τοπία που αποτελούν πόλο έλξης κάθε ...
  • Η εμπορική παρουσίαση της Lenovo στην ελληνική αγορά 

   Μαϊλάι, Πάολα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-06)
   Από μια μικρή κινέζικη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών αποκλειστικά για την Κίνα, η Lenovo κατάφερε να αναδειχθεί σε ένα κολοσσό της πληροφορικής με ηγετική θέση στην κατασκευή υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, ...
  • Η επίδραση των smartphones στην παγκόσμια οικονομία 

   Αλεύροντας, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Ξεκινώντας από το Διαδίκτυο και την εξέλιξή του, που είναι ο σημαντικότερος λίθος για την ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ συσκευών αλλά και ανθρώπων, βλέπουμε το πώς επηρέασε και το χώρο του εμπορίου και των αγορών. Το διαδίκτυο ...
  • Ηλεκτρονικός οδηγός για τους φοιτητές ενός Α.Ε.Ι. 

   Παπαοικονόμου, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-05)
   Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού οδηγού που παρουσιάζει τις εγκαταστάσεις, διασυνδέει με τις υπηρεσίες και εξυπηρετεί την πλοήγηση στον περιβάλλοντα χώρο του A.E.I Πειραιά. Για ...
  • Μελέτη Η/Μ διαταραχών κινητής τηλεφωνίας 

   Αργυρού, Νικοκλής; Abdelsayed, Ahmed Marei Abdelrehim (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετηθούν οι διαταραχές Η/Μ πεδίου κινητής τηλεφωνίας υπό διαφορετικές συνθήκες κλήσης και απόστασης από τον εκπομπό Θα μελετηθεί η επίδραση της τεχνολογίας του κινητού, του παρόχου και της ...
  • Μελλοντικές οικονομικές επιπτώσεις της χρήσης των smartphone σε σχέση με tablet & laptop 

   Λαζαράκος, Ιωάννης - Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις της ολοένα και αυξανόμενης χρήσης των smartphones, τόσο άμεσα όσο και μελλοντικά σε σύγκριση με τους άμεσους ανταγωνιστές τους δηλαδή τα tablet και ...
  • Προσδοκίες και αντιλήψεις των καταναλωτών από την χρήση κλώνων προϊόντων κινητής τηλεφωνίας 

   Πετσίνης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-05)
   Είναι γεγονός πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον των νέων ειδικά πληθυσμιακών ομάδων σχεδόν σε κάθε εξελιγμένη χώρα, σχετικά με την τεχνολογία και ιδίως αυτή που αφορά τις έξυπνες συσκευές ...
  • Συνεισφορά στη μελέτη των επιπτώσεων της κινητής τηλεφωνίας στην ανθρώπινη υγεία 

   Αναστασιάδης, Ευθύμιος; Σπακούρη, Μαρία - Μεταξία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να δώσει απαντήσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, σχετικά με τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων, με τα οποία πιθανά ...
  • Συσκευή εντοπισμού θέσης και αποστολής δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας βασισμένη στην πλατφόρμα Arduino 

   Μπαμπατζιάς, Σταμάτιος; Πολιτόπουλος, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-11)
   Η παρούσα εργασία με θέμα «Συσκευή εντοπισμού θέσης και αποστολής δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας βασισμένη στην πλατφόρμα Arduino» αφορά στην συναρμολόγηση και τον προγραμματισμό μιας συσκευής, η οποία αποτελείται ...
  • Υλοποίηση εφαρμογής κινητού τηλεφώνου με χρήση της πλατφόρμας Google Android 

   Κουτσοκώστας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-18)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνται παρουσίαση της ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνων κινητών λειτουργικού Android με τη χρήση του λογισμικού Android Studio καθώς και την χρήση των Android API (Application Programming Interface) ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"