Now showing items 1-20 of 36

  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας 

   Χαλικιάς, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-06)
   Σκοπός της πτυχιακής είναι να παρουσιαστεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Λευκάδας –ΤΑΟΛ, κάνοντας απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων του συνεταιρισμού για τα έτη 2010 - 2016 καθώς και των αριθμοδεικτών για την εξαγωγή ...
  • Βασικές αρχές και τα πρότυπα της λογιστικής 

   Γαλάνη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-17)
   Η λογιστική νοηματοδοτείται μέσα από το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο συμμετέχει. Οι κοινωνικές και τεχνικές πτυχές αλληλεπιδρούν και η εξέλιξη της λογιστικής οδήγησε στη σύνδεση όλων των οργανωτικών δομών μιας ...
  • Διαχείριση πολιτισμικής πολυμορφίας στον εργασιακό χώρο 

   Βρυώνης, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-23)
   Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τη «Διαχείριση πολιτισμικής πολυμορφίας στον εργασιακό χώρο». Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι επιχειρήσεις, για να έχουν τη ...
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

   Καραμπίκας, Παντελής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει τις διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, καθώς και αυτές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν λόγο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που ...
  • Επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον 

   Καστόρας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-03)
   Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει τις επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομία, κοινωνία και στο περιβάλλον καθώς και τις επιπτώσεις της στο νησί της Ρόδου. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την ...
  • Επιχειρηματικότητα σε περιόδους κρίσης 

   Κόλια, Γρηγορία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ Πειραιά. Στόχος της είναι να αναδείξει την πορεία της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα κατά την περίοδο ...
  • Εργασιακή πραγματικότητα στην Ευρώπη 

   Νίκας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-17)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει την εργασιακή πραγματικότητα και να αναδείξει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των στοιχείων της αγοράς εργασίας των χωρών της Ευρώπης. Μέσα από τη διαχρονική εξέταση των μεταβολών ...
  • Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων 

   Σταυρίδου, Μαρία; Παπαβασιλείου, Γιώργος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Η ανταπόκριση των ελλήνων καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

   Ντερζώτη, Γαρυφαλλιά (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό να ενημερώσει όχι μόνο όσους ενδιαφέρονται για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και για όσους επιθυμούν να το γνωρίσουν. Αναλύεται ο βασικός παράγοντας διαδίκτυο, μιας και χωρίς ...
  • Η διαφήμιση ως εργαλείο μάρκετινγκ 

   Παραμερίτης, Σπυρίδων-Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-05)
   Η διαφήμιση αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας,που βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι γίνεται επί πληρωμής. Σκοπός της διαφήμισης είναι όχι μόνο να διατηρήσει τους ήδη υπάρχοντες πελάτες,αλλά να προσελκύσει και νέους,με απώτερο ...
  • Η διαφήμιση ως τεχνική πώλησης 

   Περήφανος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-19)
   Η διαφήμιση αποτελεί μια αμειβόμενη διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί στρατηγικές και μηνύματα σχετικά με τα οφέλη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με κύριο σκοπό την προώθησή του και την επιρροή της συμπεριφοράς του κοινού ...
  • Η παραοικονομία και το παρεμπόριο στα πλαίσια της ελληνικής οικονομικής κρίσης 

   Λιόντου, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-12)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν οι έννοιες της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και του παρεμπορίου αλλά και η διαφορά μεταξύ των φαινομένων αυτών. Ακόμη προσδιορίζονται οι παράγοντες του κάθε ...
  • Η συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς την αγορά του βιολογικού ελαιόλαδου κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης 

   Γιαννακόδημος, Δημήτριος; Καϊτσας, Σπήλιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Η εργασία αυτή διεξήχθη με σκοπό να δούμε κατά κύρια βάση τις συνήθειες του μέσου Έλληνα καταναλωτή σε περίοδο οικονομικής ύφεσης σχετικά με την αγορά του βιολογικού ελαιόλαδου. Επιπλέον , θα εξετάσουμε το νομοθετικό ...
  • Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Η περίπτωση της Καλαμάτας 

   Σκούρτα, Θεώνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-27)
   Είναι γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί την «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας και τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας. Σύμφωνα άλλωστε με την άποψη πολλών οικονομολόγων και ανθρώπων της αγοράς ο τουρισμός και η αγροτική ...
  • Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης: η περίπτωση της Ικαρίας 

   Νιουνιούσκου, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-02)
   Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει σημαντικά την οικονομία ενός τόπου, το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Η χώρα μας είναι ένας πολύ διαδεδομένος προορισμός και ο τουρισμός ένας από τους βασικούς πυλώνες της ...
  • Λογιστική & λογιστική ηθική 

   Μπίλας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Στην εργασία που ακολουθεί θα γίνει εκτενής αναφορά στη Λογιστική Επιστήμη καθώς και στη δεοντολογία και ηθική που διέπουν το λογιστικό επάγγελμα. Παρουσιάζονται ο ρόλος, τα χαρακτηριστικά και η σπουδαιότητα του λογιστικού ...
  • Μάρκετινγκ και τεχνικές προώθησης: η περίπτωση του Ομίλου Donuts NANOU 

   Γιακουμής, Ιωάννης; Μήττας, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Μάρκετινγκ είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση για την προώθηση των προϊόντων της. Προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες προώθησης των προϊόντων της μια επιχείρηση έχει την δυνατότητα να ...
  • Μερικά ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής 

   Μπακλατζής, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Οι διεθνείς μεταναστευτικές κινήσεις αποτελούν ένα εδραιωμένο χαρακτηριστικό της σύγχρονηςοικονομίας και κοινωνικής ζωής, ένα φαινόμενο με εξαιρετικά μεγάλη δυναμική και ένταση στονευρωπαϊκό χώρο. Η Ευρώπη δέχεται ολοένα ...
  • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί: Η δομή και ο ρόλος τους στην κοινωνία 

   Βόγκλης, Λεωνίδας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-05)
   Οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, ή αλλιώς ΜΚΟ, αναγνωρίζονται πλέον ως σημαντικοί παράγοντες των σύγχρονων κοινωνιών. Συμβάλλουν στην εξάπλωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εξάλειψης της φτώχειας, καθώς και στην προστασία ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"