Now showing items 1-13 of 13

  • Διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων δόμησης στην κατασκευή κατοικιών στην Ελλάδα και σύγκριση με συμβατικές μεθόδους κατασκευής 

   Μυγιάκη, Εμμανουέλα; Νικήτη, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται η διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων δόμησης στην κατασκευή κατοικιών στην Ελλάδα όπως η σύγκριση και ενσωμάτωσή τους με τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής (χάλυβας, σκυρόδεμα, ξύλο). Τα ...
  • Έξυπνο σπίτι και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας 

   Γκίνα, Μαρία; Καρβούνη, Δέσποινα (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την γνωριμία με ένα «έξυπνο σπίτι». Αρχικά, εξηγείται τι εννοούμε με τον όρο έξυπνο σπίτι και πως αυτό μπορεί να είναι εύχρηστο και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπ ...
  • Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων 

   Κώτσου, Καλλιόπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Στην παρούσα εργασία αποδεικνύεται η χρησιμότητα των οικονομικών συναρτήσεων στις οικονομικές σχέσεις ενός φυσικού προσώπου και μιας επιχείρησης. Αρχικά αναφέρονται κάποιες βασικές οικονομικές έννοιες και ποιοι ασχολήθηκαν ...
  • Η γραφειοκρατία, το κόστος και ο χρόνος για την έναρξη μιας ομόρρυθμης εταιρίας 

   Κοϊντόσης, Γρηγόριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε την γραφειοκρατική διαδικασία ίδρυσης μιας Ομόρρυθμης Εταιρίας. Για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ανάλυση θα πρέπει πρώτα να περιγράψουμε τις έννοιες της εταιρίας, ...
  • Κοστολόγηση γραφικών τεχνών 

   Λογοθέτη, Ιουλία - Ευθυμία; Μανιάτη, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η κοστολόγηση εστιάζει στο σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια μιας οικονομικής μονάδας με σκοπό τη συγκέντρωση, κατάταξη, καταγραφή και επιμερισμό των δαπανών της επιχείρησης ώστε να προσδιοριστεί ...
  • Μέτρα ασφάλειας στη διακίνηση των container και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών λιμένων 

   Μαραντίδου, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Στη παρούσα εργασία γίνεται λόγος για τα μέτρα ασφαλείας που υιοθετήθηκαν από την επιβολή του ISPS Code από τις Ναυτιλιακές εταιρείες, με κατ΄ επέκταση και στα πλοία τους, αλλά και από τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις που ...
  • Ο ρόλος και η σημασία του κόστους στη διαδικασία της τιμολόγησης 

   Ζάππα, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-13)
   Το κόστος στις επιχειρήσεις είναι πολλές φορές χρήσιμο για τη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα η διοίκηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει από το σύστημα κοστολόγησης ώστε να πάρει μια απόφαση σχετικά με ...
  • Οικονομικές εφαρμογές μαθηματικών 

   Μοσχόβας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί μία σύνθεση και ενοποίηση ορισμένων βασικών εννοιών των Οικονομικών Μαθηματικών με σκοπό να γίνει μία διεξοδική ανάλυση σε ότι αφορά τον απλό και σύνθετο ανατοκισμό και τις οικονομικές συναρτήσεις. ...
  • Πρότυπη κοστολόγηση 

   Λαζαράκης, Παρασκευάς; Παππά, Ειρήνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Στοιχεία κόστους και κοστολόγηση προϊόντων Οικογένεια Στεργίου 

   Γιαννουκάς, Ξενοφών; Λίτσκας, Θωμάς (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η παρούσα εργασία αφορά στα στοιχεία κόστους και στην κοστολόγηση προϊόντων, που βρίσκουν εφαρμογή στην εταιρία ΄΄Ε. & Κ. Στεργίου & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄. Η συγκεκριμένη επιχείρηση ανήκει στον ευρύτερο χώρο του κλάδου ειδών διατροφής ...
  • Το κόστος εργασίας στη διαδικασία της κοστολόγησης 

   Κελεκιάν, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ο ορισμός του κόστους, οι κατηγορίες του, οι διακρίσεις και τα κριτήρια κατάταξης του με παραδείγματα. Έπειτα στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της κοστολόγησης, τα είδη της, ο σκοπός ...
  • Το πλοίο ως οικονομική μονάδα 

   Καλής, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-28)
   Με την τεχνική έννοια, ναυτιλία είναι η μέθοδος του ασφαλούς πλου, είναι ηεπιστήμη δηλαδή και η τέχνη της διακυβέρνησης του πλοίου για την εκτέλεση ναυσιπλοΐας (navigation) δηλ. ο ασφαλής προσδιορισμός του στίγματος, της ...
  • Το σπίτι του μέλλοντος 

   Βασιλικού, Ελένη; Κάγια, Ιωάννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο «Το σπίτι του μέλλοντος». Συγκεκριμένα αναφέρεται στα υλικά με τα οποία κατασκευάζεται μία τέτοιου είδους κατοικία. Επιπλέον, αναφέρεται στις έξυπνες συσκευές αξιοποιώντας τα ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"