• Ανάλυση παράλληλης λειτουργίας μετασχηματιστών 

   Κωλέτης, Δημήτρης Σ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει σκοπό την ανάλυση της παράλληλης λειτουργίας δύο ή περισσοτέρων Μ/Σ ισχύος. Η εφαρμογή αυτή, συναντάται σε πολλά κτίρια που έχουν σημαντικά μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ. Η τοποθέτηση δύο ή ...

   Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
   Επικοινωνήστε μαζί μας
   Αποστολή Σχολίων
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"