Now showing items 1-15 of 15

  • Αναγνώριση κράνους οδηγού μοτοσικλέτας μέσω μηχανικής όρασης 

   Δαούσης, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-10)
   Η ανάπτυξη του αυτοματισμού σαν επιστήμη συναντάται στις μέρες μας ίσως όσο ποτέ άλλοτε στην ανθρώπινη ιστορία, ο λόγος είναι ότι η συνεχώς αναπτυσσομένη τεχνολογική εξέλιξη δίνει την επιθυμία στον άνθρωπο να κάνει πράγματα ...
  • Ανίχνευση και παρακολούθηση αντικειμένων από μηχανοκίνητο όχημα με τεχνικές μηχανικής όρασης 

   Τσαμούταλης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Πληθώρα εφαρμογών βασίζονται στην τεχνική της Μηχανική Όρασης. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συστήματα μηχανικής όρασης στον τομέα της ρομποτικής, της παρακολούθησης προσώπων αλλά και της υποβοήθησης πέδησης οχημάτων ...
  • Απεικόνιση χάρτη βάθους με χρήση ψευδο-3D κάμερας 

   Αλεβίζος, Σταύρος; Τσετσώνης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνήσαμε και δημιουργήσαμε κώδικα σε γλώσσα python για την χρήση τις ψευδό 3D κάμερας Minoru ως μέσο για την δημιουργίας χάρτη βάθους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιήθηκε ...
  • Αυτόνομο ρομποτικό όχημα με χρήση μηχανικής μάθησης και μηχανικής όρασης 

   Τζανάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02)
   Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ρομποτική είναι ραγδαίες και τεράστιες. Στην εποχή μας εντοπίζονται αυτόνομα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους και αυτόνομα ρομποτικά οχήματα που ...
  • Εξομοίωση αυτόνομου επίγειου οχήματος βασισμένο στη μηχανική όραση 

   Ποταμίτης, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
   Η περιοχή των επίγειων αυτοκινούμενων οχημάτων αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο για μελέτη, τόσο στον ακαδημαϊκό, όσο και στον βιομηχανικό τομέα. Η εξέλιξη των πληροφοριακών υπολογιστικών συστημάτων και προηγμένων αλγορίθμων ...
  • Εφαρμογές μηχανικής όρασης 

   Καζαντζής, Παύλος; Βαμβακούσης, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
   Οι εφαρμογές μηχανικής όρασης τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να κατατάσσονται στο επίκεντρο των περισσοτέρων εφαρμογών και σύγχρονων αναγκών του ανθρώπου. Από την εξέλιξη των Συστημάτων ...
  • Εφαρμογές μηχανικής όρασης 

   Σωτηργιαννίδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και υλοποίηση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων και συγκεκριμένα των συνελικτικών νευρωνικών καθώς και το πως μπορούν να εφαρμοστούν στη μηχανική όραση και συγκεκριμένα ...
  • Εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων και μηχανικής όρασης 

   Παπαφλωράτος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-02)
   Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν τρόποι αξιοποίησης των θεωριών της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Σκοπός είναι με την χρήση διαφόρων λογισμικών προγραμμάτων και βιβλιοθηκών ...
  • Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας και σχεδιασμός εφαρμογής 

   Καξηρής, Θεόφιλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-20)
   Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Επιτρέπει στον χρήστη να έρθει σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο, στον οποίο έχουν προστεθεί ψηφιακά αντικείμενα. Σε αυτή ...
  • Μέθοδοι μηχανικής όρασης 

   Τσιάμπας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να δείξει διαφόρων ειδών επεξεργασίες πάνω στις εικόνες ή και τα frames ενός βίντεο και διάφορες μεθόδους αναλύσεων των εικόνων αυτών ,με σκοπό την αναγνώριση διαφόρων αντικειμένων ...
  • Μηχανική όραση 

   Μπελέρης, Βύρων-Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-15)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη μεθόδων και τεχνικών, που σχετίζονται με τη Μηχανική Όραση. Η μηχανική όραση είναι συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης και της επεξεργασίας εικόνας, όπου αναπαράγεται ...
  • Μηχανική όραση : βασικοί αλγόριθμοι για την εξαγωγή πληροφορίας 

   Πύργα, Ευτυχία; Παναγόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-06)
   Στη παρούσα εργασία περιγράφονται βασικές έννοιες που αφορούν την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με σκοπό την εξαγωγή πληροφορίας για την εικόνα αυτή. Πρόκειται για ένα κομμάτι της μηχανικής όρασης. Πιο συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε ...
  • Μηχανική όραση – εφαρμογή βλητικού υπολογιστή 

   Κοσμίδης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
   Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει σε πρακτικό επίπεδο τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα της μηχανικής μάθησης με χρήση νευρωνικών δικτύων σε απλά καθημερινά ή όχι , προβλήματα . Είναι μια εφαρμογή ...
  • Συστήματα αυτόματου ελέγχου πλoήγησης αυτoκιvήτoυ 

   Βάσιλας, Ιωάvvης; Κακουλίδης, Χριστόφορος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-30)
   Η εργασία έχει ως θέμα τα συστήματα αυτόματου ελέγχου πλοήγησης αυτοκινήτου. Αναφέρεται στα ανοικτού και κλειστού βρόγχου συστήματα αυτόματου ελέγχου. Επίσης αναφέρονται έννοιες συστημάτων πλοήγησης όπως τοπολογικά, σάρωση ...
  • Σχεδίαση και κατασκευή συστήματος μηχανικής όρασης 

   Μέρμηγκας, Αλέξανδρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-11)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή ενός συστήματος μηχανικής όρασης. Συγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένας ολοκληρωμένος αλγόριθμος αναγνώρισης και κατάτμησης της πινακίδας ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"