Now showing items 1-20 of 20

  • Αγορές κεφαλαίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παρούσα κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης 

   Καραγιαννίδη, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
   Στις παρακάτω σελίδες θα αναπτυχθούν αξιοσημείωτες χρηματοοικονομικές και ιστορικές πληροφορίες για τον τομέα των Χρηματιστηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «χρηματοοικονομικό ταξίδι» ξεκινάει με τις βασικές ορολογίες των ...
  • Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην νήσο Τήνο «Ο θρησκευτικός τουρισμός και η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού» 

   Δελατόλας, Μάριος; Δελατόλας, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-28)
   Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων που αφορούν την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο νησί της Τήνου και να προβάλει το πόσο ...
  • Επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον 

   Καστόρας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-03)
   Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει τις επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομία, κοινωνία και στο περιβάλλον καθώς και τις επιπτώσεις της στο νησί της Ρόδου. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την ...
  • Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στις Σπέτσες 

   Κουμουνδούρος, Κωνσταντίνος; Παπαϊωσήφ, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού έχει αποδειχθεί πως βελτιώνουν την τουριστική περίοδο με τη σωστή ανάπτυξή τους και ικανοποιούν όλο και περισσότερους τουρίστες. Η προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού ενισχύει τόσο την ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Νέας Ιωνίας 

   Λυκογεώργος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-24)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Νέας Ιωνίας, η εξέλιξη του από οικισμό σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών ...
  • Η ανάπτυξη του νησιού της Θήρας 

   Αλεφραγκή, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Οι αναγνώστες του περιοδικού Travel and Leisure σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την ανέδειξαν το ομορφότερο νησιωτικό προορισμό του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια την επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι περίπου στα 2 εκατομμύρια ...
  • Η ανάπτυξη του νομού Θεσπρωτίας 

   Γάκης, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
   Η εργασία αναφέρεται στους παράγοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη του Νομού Θεσπρωτίας. Στην της εργασίας περιγράφεται η περιφέρεια και οι νομοί της Ηπείρου και στην συνέχεια επικεντρώνεται στον Νομό Θεσπρωτίας και καταγράφονται ...
  • Η εξέλιξη της Χίου 

   Μπαλαμπάνη, Ιωάννα; Αργυρούδη, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-24)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξερεύνηση και παρουσίαση για την εξέλιξη που έχει ο νομός της Χίου. Μέσα από την παρουσίαση αυτή θα δοθεί μια γενική εικόνα σε κάποιον αναγνώστη που δεν γνωρίζει το νησί να μάθει για ...
  • Η εξέλιξη του Νομού Αργολίδας 

   Μπαλαμπάνης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-24)
   Η οικονομική πορεία και εξέλιξη ενός τόπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γεωγραφική του θέση, την ιστορία και τον φυσικό του πλούτο. Ουσιαστικό επίσης ρόλο παίζουν η κουλτούρα και η εκπαίδευση των κατοίκων του. Στην ...
  • Η εξέλιξη του τουρισμού και οι εναλλακτικές μορφές του: Η περίπτωση της Ελλάδας 

   Παπαγεωργίου, Αργυρώ (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη σε τρία επίπεδα στις τουριστικές περιοχές: δημιουργία εισοδημάτων, θέσεων ...
  • Η επαγγελματική εκπαίδευση και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, ένας ισχυρός δεσμός 

   Τσουκιά, Ελπίδα; Καψοράχη, Ευσταθία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Μέσα από την προσπάθειά μας αυτή επιδιώξαμε και καταλήξαμε να αποδείξουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άνθηση και βελτιστοποίηση της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ...
  • Η επίδραση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα σε περιόδους κρίσης 

   Δελλακά, Πολυξένη; Κώστα, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στη μελέτη της επίδρασης της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, κρίθηκε απαραίτητο να αναλυθεί κάθε μία από τις παραπάνω ...
  • Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση 

   Ευθυμίου, Ευγενία; Μαρίνου, Ανθούλα-Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Το σύγχρονο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να δράσουν οι σημερινές επιχειρήσεις και οργανισμοί έχει σαν βασικό γνώρισμα δυο κύριες παραμέτρους που είναι η ισχυρή ανταγωνιστικότητα αλλά και η περιοδική έλευση κύκλων ...
  • Η οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας την τελευταία περίοδο 

   Κάνε, Βαλμπόνα; Γκιναϊ, Λιριντόνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-18)
   Η Αλβανία είναι μια μικρή χώρα με μεγάλη ιστορία. Αναφερόμαστε περιληπτικά στην ιστορική και πολιτική της εξέλιξη. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσουμε την οικονομική της ανάπτυξη μέσα απο την πορεία της. ...
  • Η οικονομική ανάπτυξη του δήμου Ζακύνθου 

   Χιωτίδης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-30)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ Πειραιά και έχει ως περιοχή μελέτης το νησί της Ζακύνθου. Η περιοχή μελέτης ανήκει στο σύμπλεγμα των Επτανήσων μαζί με την Κέρκυρα, την ...
  • Η οικονομική ανάπτυξη του δήμου Κορυδαλλού 

   Καλαρούτη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-09)
   Η τοπική οικονομική ανάπτυξη είναι μια προσέγγιση όπου σημειώνει στον αναπτυσσόμενο κόσμο ότι, δίνει σημασία στις δραστηριότητες στις πόλεις, τις περιφέρειες και τους δήμους. Αυτό περιλαμβάνει πρόσθετα μικροοικονομικά μέτρα ...
  • Ιστορική αναδρομή και οικονομική ανάπτυξη Δήμου Ελευσίνας 

   Σαραντίδης, Πολέμαρχος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-28)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί την κορύφωση των σπουδών μου στο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και ουσιαστικά θα αναφερθώ στα οικονομικά στοιχεία της πόλης στην οποία ζω και κατάγομαι, ...
  • Ιστορική και οικονομική ανάλυση της Βυρρητού 

   Καρακυριάκου, Μαρία-Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-16)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ιστορία και την οικονομία της Βυρηττού. Θίγονται οι κουλτούρες, ο πολιτισμός, ο εμφύλιος πόλεμος, εξαιτίας του οποίου υπέστη πολλά δεινά ο ανθρώπινος πληθυσμός. Η ανοικοδόμηση της πόλης ...
  • Σύγκριση Ελλάδας - Βουλγαρίας: φορολογία, εταιρείες, εμπορικά και ασφαλιστικά 

   Χαρίσης, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-08)
   Με την παρούσα εργασία εξετάζεται συγκριτικά το φορολογικό πλαίσιο των δύο όμορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας και Βουλγαρίας. Εστιάζοντας κυρίως στο κόστος σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στις δύο ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"