Πλοήγηση ανά Λέξη κλειδί "Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Πλοήγηση ανά Λέξη κλειδί "Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Παπαδοπούλου, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-20)
  Η παρακάτω εργασία βασίζεται στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμών) έξι συνεχόμενων οικονομικών ετών (2006-2011) , του Δήμου Αχαρνών, με τη χρήση αριθμοδεικτών. Σκοπός είναι η ερμηνεία, καθώς και η ...
 • Παπαβασιλείου, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-12)
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του Δήμου Αλίμου. Βασικός άξονας για τη λήψη πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του ...
 • Βασιλείου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-05)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της πορείας ανάπτυξης του δήμου Γαλατσίου. Χρησιμοποιώντας ως κεντρικό άξονα το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου για την περίοδο 2014-2019, καθώς και τα οικονομικά ...
 • Μηλαθιανάκης, Ιωάννης; Ράφτη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-16)
  Σύγκριση σχεδίων Καποδίστρια και Καλλικράτη για το δήμο Ηρακλείου Αττικής
 • Γρηγορόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-23)
  Η οικονομική λειτουργία των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού ρυθμίζεται κυρίως από το Β.Δ. 17-5/15.06.1959 «Οικονομική Διαχείριση και Λογιστικό των Δήμων και Κοινοτήτων», από τον Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς και από ...