Πλοήγηση ανά Εισηγητή "Παπαηλίας, Θεόδωρος"

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Πλοήγηση ανά Εισηγητή "Παπαηλίας, Θεόδωρος"

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Κοσυφαρίνης, Νεκτάριος; Χρονόπουλος, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-10-29)
  Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η «Χρηματοδοτική μίσθωση – leasing» η οποία είναι μία μέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αναφέρεται σε μία σύγχρονη μεσομακροπρόθεσμη μέθοδο χρηματοδότησης ...
 • Παπαδάκη, Αγγελική; Παπαδάκη, Παναγιώτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-11-04)
 • Χαρίτου, Φλώρα; Ψωμά, Ιφιγένεια (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-11-03)
 • Ντάλης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-24)
  Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση της ανάπτυξης της Λήμνου. Μέσα από τις επιμέρους ενότητες της παρουσιάζεται η ιστορία, η γεωγραφία, η οικονομία, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του τόπου. Το πρώτο κεφάλαιο είναι ...
 • Δελατόλας, Μάριος; Δελατόλας, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07-01)
  Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων που αφορούν την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο νησί της Τήνου και να προβάλει το πόσο ...
 • Σίμωση, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-20)
  Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αναφερθώ στο Δήμο Παιανίας. Σε αυτό το Δήμο ανήκει η πόλη της Παιανίας και η πόλη των Γλυκών Νερών. Η Παιανία αλλά και τα Γλυκά Νερά είναι δύο όμορφες πόλεις με αξιοθέατα που ...
 • Ζεκάκος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-13)
  Στην παρούσα εργασία, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μία γνωριμία με το Δήμο Σαρωνικού. Αναλύονται και παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τη διοίκηση, τις υπηρεσίες και το νομικό πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού ...
 • Μακρή-Μπατιστάτου, Μαρία; Τσουκαλά, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-20)
  Οι ραγδαία μεταβαλλόμενες οικονομίες των κρατών-μελών της ΕΕ αλλά και διεθνώς, έχουν δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη των διεθνών επενδύσεων και του εμπορίου, ...
 • Μακροβασιλείου, Μαρία; Παναγιωτοπούλου, Χρυσούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-13)
  Η εργασία που ακολουθεί μας αναλύει τις αιτίες και τους λόγους που το Ελληνικό κράτος βρέθηκε αντιμέτωπο με την σημαντικότερη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Επιπλέον περιλαμβάνει τους τρόπους που επιδιώχθηκε να ...
 • Καρατζάς, Σταμάτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-16)
 • Κουτράκος, Κυριάκος; Κατσίλης, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-16)
 • Παπαβασιλείου, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-12)
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του Δήμου Αλίμου. Βασικός άξονας για τη λήψη πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του ...
 • Βασιλείου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-05)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της πορείας ανάπτυξης του δήμου Γαλατσίου. Χρησιμοποιώντας ως κεντρικό άξονα το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου για την περίοδο 2014-2019, καθώς και τα οικονομικά ...
 • Καναρά, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-24)
  Η παρoύσα πτυχιακή έχει ως στόχo τƞv µελἑτƞ τoυ πρoυπoλoγισµoύ τoυ Δήµoυ Δωρίδoς. Ʃυγκεκριµἑvα θα εστιἁσει τo πώς λειτoυργεί τo oικovoµικό κoµµἁτι και πoιες είvαι oι διεργασίες πoυ γίvovται. Аvαλυτικἁ: Ʃτo πρώτo κεφἁλαιo ...
 • Ίσσαρη, Βαρβάρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-08)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνα, η εξέλιξη του από κοινότητα σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων ...
 • Πολλάτου, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-30)
  Με τη σύνταξη της παρούσας πτυχιακής εργασίας γίνεται μία προσπάθεια να εξετασθούν οι παράγοντες που αφορούν και μάλιστα καθορίζουν την εξελικτική πορεία του Δήμου Πετρούπολης. Για την απόσπαση πληροφοριών, σχετικά με ...
 • Γάκης, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07-01)
  Η εργασία αναφέρεται στους παράγοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη του Νομού Θεσπρωτίας. Στην της εργασίας περιγράφεται η περιφέρεια και οι νομοί της Ηπείρου και στην συνέχεια επικεντρώνεται στον Νομό Θεσπρωτίας και καταγράφονται ...
 • Ρότσι, Τζόνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09-21)
  Η εργασία αυτή αναλύει τον ρόλο του δημόσιου τομέα, και το ενιαίο μισθολόγιο που εφαρμόζεται σε αυτό και ποιο συγκεκριμένα δίνει ποιο πολύ βάση στις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που υπέστη ο τομέας αυτός. Διευκρινίζει με ...
 • Πρίγκης, Στυλιανός (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-10-29)