Now showing items 1-20 of 47

  • H Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις σύγχρονες επιχειρήσεις: Η περίπτωση ToyotaHellas 

   Καρανικόλα, Αναστασία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-07)
   Η εργασία παρουσιάζει την λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην εταιρείαToyotaHellas, μέλος του ομίλου Inchcapeplc και αποκλειστικός αντιπρόσωπος τον προϊόντων και υπηρεσιών της Toyota στην Ελλάδα και τις ...
  • N.4412/2016 νέος νόμος προμηθειών και εφαρμογή του στον τομέα της υγείας: μελέτη περίπτωσης 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου 

   Ταχμιτζόγλου, Δήμητρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-28)
   Η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αποτελούσε αναγκαιότητα αφενός για τη συμμόρφωση της χώρας μας στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου για ...
  • Ανάλυση swot και των 5 δυνάμεων του porter στα Ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης 

   Αφεντουλίδης, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Στην παρούσα εργασία αρχικά παραιτηθείτε η ιστορία της εταιρίας Κωνσταντινίδη, από την ημέρα που ο Γρηγόριος Κωνσταντινίδης ίδρυσε το πρώτο κατάστημα στην Μικρά Ασία μέχρι και σήμερα. Ακόμα η θέση που κατέχει η εταιρία ...
  • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων 

   Μαχαίρας, Δημήτριος; Καμαράτος, Μαρίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

   Αδάμ, Όλγα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-12)
   Τα θέματα γύρω από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς καθώς συνδέονται με την αναγκαιότητα για διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι αλλαγές ...
  • Αξιολόγηση προσωπικού στο δημόσιο τομέα 

   Αναγνώστου, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-07)
   Σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον, όπου βασική ανάγκη κάθε οργανισμού είναι η ταχύτερη προσαρμογή στις νέες ανάγκες της εποχής, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι, λοιπόν, κατανοητή η στροφή προς ...
  • Αξιολόγηση της στρατηγικής του ομίλου "Folli Follie" 

   Παπαδήμα, Ερμιόνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο όμιλος Folli Follie (FF Group) ιδρύθηκε το 1986 και έχει καταφέρει μέσα στα 30 τελευταία χρόνια να βρίσκεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εμπορικές ελληνικές επιχειρήσεις με παγκόσμια δραστηριότητα. Δραστηριοποιείται ως ...
  • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών. Μελέτη περίπτωσης: Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. 

   Αλιφραγκή, Βαμβακία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-28)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών. Μελέτη περίπτωσης: Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.» επικεντρώνεται ...
  • Ενέγγυος πίστωση 

   Κοκκαλιάρης, Άγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Στην εργασία αυτή αναπτύσσω αρχικά το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και τη λειτουργία του στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, αναφέρομαι στους Τραπεζικούς Κινδύνους για να αναπτύξω την έννοια της Ενέγγυας Πίστωσης και τον τρόπο που ...
  • Εξαγορές και συγχωνεύσεις ανάλυση και μελέτη περίπτωσης 

   Πολιστσιούκ, Ντόινα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-30)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Επιχειρεί να δώσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των Ε & Σ με θεωρητική αναφορά και ανάλυση περίπτωσης. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια πλήρης αναφορά ...
  • Επιχειρηματικότητα και καινοτομικές ιδέες 

   Χονδρολέου, Άννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την έννοια, την διαδικασία και τις συνθήκες της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, αναλύονται η έννοια της επιχειρηματικότητας και της ...
  • Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική: Εκπαιδευτικού Κέντρου Ο.Τ.Ε. 

   Κυρίτση, Φλώρα; Κυριακούλη, Φιλίππα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική καθώς επίσης και τη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα της εταιρίας OteAcademy. Η στρατηγική που θα ...
  • Επιχειρησιακή στρατηγική του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

   Καραθεοδώρου, Αλεξάνδρα; Καραστατήρα, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-23)
   Ο ΟΤΕ έχει δημιουργηθεί πριν από αρκετές δεκαετίες κι αυτό είναι κάτι που έχει συμβάλει στην δημιουργία της θετικής του εικόνας. Εκτός αυτού μέσα από τα χρόνια που έχει και δραστηριοποιείται η εταιρεία έχει κατορθώσει να ...
  • Η διαφήμιση στο internet και τα social media 

   Αγγέλου, Νικόλαος; Αγγελόπουλος, Αλέξανδρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την διαφήμιση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα τελευταία χρόνια το internet βελτιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς με συνέπεια να έρχονται ολοένα και περισσότεροι ...
  • Η στρατηγική ανάλυση της google 

   Βούλγαρη, Χαρούλα; Δημοπούλου, Νίκη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-30)
   Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε μέσα από μια ιστορική αναδρομή το πώς δημιουργήθηκε η google ,το πώς κατάφερε να είναι αυτή που είναι σήμερα, πως ένα όραμα έγινε πραγματικότητα και πως αυτό το όραμα έχει αλλάξει τον ...
  • Η φορολογία και η παραοικονομία στην Ελλάδα 

   Κόρρας, Κωνσταντίνος; Δρόσος, Σταμάτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Στη εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των θεμάτων της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Θα παρουσιαστούν και θα επεξηγηθούν η εννοιολογική ερμηνεία των όρων, καθώς και οι προσδιοριστικοί παράγοντες των φαινομένων ...
  • Μάνατζμεντ και στρατηγική της εταιρείας Cosmote Hellas 

   Κουφωλιάς, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-11)
   Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τη μεγαλύτερη εταιρεία από άποψη μεριδίου αγοράς στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. Στο πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας θα αναφέρουμε βασικά στοιχεία όπως η ιστορία της, οι φάσεις ανά ...
  • Μάνατζμεντ και στρατηγική της εταιρίας General Mills Ελλάς Α.Ε. 

   Σπαή, Χριστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-21)
   Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τη μεγαλύτερη εταιρεία από άποψη μεριδίου αγοράς στον κλάδο των τροφίμων. Στο πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας θα αναφέρουμε βασικά στοιχεία όπως η ιστορία της, το ανθρώπινο δυναμικό, η ...
  • Μελέτη της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 

   Μπατίλα, Κωνσταντίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Νεοφυής επιχειρηματικότητα 

   Ηλιάδης, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2007 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε συνδυασμό με τα μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα οδήγησαν όπως ήταν αναμενόμενο την ελληνική οικονομία σε περαιτέρω ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"