Now showing items 1-20 of 21

  • Ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. 

   Τσορτέκη, Καλλιόπη-Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-29)
   Η στρατηγική ως σχέδιο δράσης αποτελεί µία συνειδητή και ηθελημένη ενέργεια, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις όπως στην πολιτική, στην οικονομία, στο εμπόριο και στην τεχνολογία. Η επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια ...
  • Ανάπτυξη Δήμου Κηφισιάς 

   Σαββόγλου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μία ουσιαστική μελέτη του Δήμου Κηφισιάς. Το αποτέλεσμα βασίζεται στη διεξοδική έρευνα των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων καθώς και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης που παραχωρήθηκαν ...
  • Αξιολόγηση και στρατηγική ανάλυση του δήμου Γλυφάδας 

   Σουλελέ, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Στόχος της διπλωματικής είναι να διερευνήσουμε το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών - δημοτών του δήμου, από τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος, με γνώμονα πάντα τις προσδοκίες των πολιτών του. Ψάχνουμε να βρούμε τα προβλήματα ...
  • Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. «Η περίπτωση των πολυχώρων εστίασης στην Ελληνική επικράτεια» 

   Κετσεμενίδου, Όλγα; Αντώνη, Οριόλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-16)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσουμε μια πραγματική μελέτη περίπτωσης ενός πολυχώρου που δραστηριοποιείται στον κλάδο της εστίασης, το Nālu Café. Θα διαμορφώσουμε και θα αναλύσουμε λεπτομερώς την balanced ...
  • Ευσταθής στρατηγικός σχεδιασμός στα ΕΛΤΑ. Η συμβολή της πολυκριτήριας ανάλυσης στην υποστήριξη αποφάσεων 

   Φάρου, Κατερίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-28)
   Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι, μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και της επισκόπησης του εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος των ΕΛΤΑ, να παρουσιαστεί ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Εταιρείας και τα ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Γαλατσίου 

   Βασιλείου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της πορείας ανάπτυξης του δήμου Γαλατσίου. Χρησιμοποιώντας ως κεντρικό άξονα το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου για την περίοδο 2014-2019, καθώς και τα οικονομικά ...
  • Η διοίκηση της απόδοσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

   Μπαρτζώκη, Αντιγόνη Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018)
   Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είναι εκπαιδευτικός οργανισμός που χρήζει την ανάγκη συντονισμού μιας ιδιαίτερης στρατηγικής διοίκησης, αφού έχει ως καταναλωτές των παραγόμενων υπηρεσιών του (εσωτερικούς πελάτες) τους ...
  • Θεσμικό πλαίσιο και πολυπλοκότητα των νέων επιχειρήσεων. Η εδραίωση και η ανάπτυξή τους στον Ελλαδικό χώρο (Η περίπτωση των Coffee Island) 

   Παππάς, Διονύσιος; Στεφανίδης, Φώτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-06)
   Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ υψηλή θέση όσον αφορά την ημερήσια κατανάλωση καφέ. Αν και, λοιπόν, κάποτε οι άνθρωποι δεν ήθελαν να κυκλοφορούν στο δρόμο με ένα χάρτινο ποτήρι καφέ επειδή ντρεπόντουσαν, ωστόσο, ...
  • Κατάταξη επενδυτικών σχεδίων στο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας με την μέθοδο PROMETHEE II 

   Μουσαμάς, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-26)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να αξιολογήσει 10 επενδυτικά σχέδια της εταιρίας Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 μέσω ...
  • Οικονομική και στρατηγική ανάπτυξη της διεθνούς αθλητικής ΕΠΕ (admiral) 

   Ρύκη, Έντισον (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-22)
   Η πτυχιακή αναφέρεται στην διεθνή αθλητική ΕΠΕ και στη προσωπική συνέντευξη με τον κύριο μέτοχο της. Αναφέρονται τρόποι επίτευξης της ανοδικής πορείας της εταιρείας και ο κύριος μέτοχος μας αναφέρει τα επόμενα βήματα της ...
  • Παρουσίαση της ICAP GROUP και της υπηρεσίας HR Outsourcing 

   Δουμάνης, Κωνσταντίνος - Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ICAP GROUP KAI TΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ HR OUTSOURCING» εκπονήθηκε από τον Κωνσταντίνο-Γεώργιο Δουμάνη, φοιτητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ...
  • Στρατηγικές επιβίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων στην οικονομική κρίση 

   Μπακατσής, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09-23)
   Η παρούσα εργασία αναδεικνύει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης που περνάει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία. Παρουσιάζονται, επίσης, οι ...
  • Στρατηγική ανάλυση της AbbVie Φαρμακευτικής Α.Ε. 

   Δάρρα, Βικτώρια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής µου εργασίας και σκοπό έχει να παρουσιάσει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.. Η AbbVie είναι μία πολυεθνική βιοφαρμακευτική ...
  • Στρατηγική ανάλυση της ADMIRAL 

   Κοψιδά, Μαρία; Μήτσου, Λάζαρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-11)
   Η Διεθνής Αθλητική ΕΠΕ (ADMIRAL) ιδρύθηκε το 1977 από τον Παναγάκο Π. και τον Μάρκογλου Κ. Η εταιρεία ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα ιδρύοντας ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα, έχει 144 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο ...
  • Στρατηγική ανάλυση της AVON 

   Κακανάκου, Νικολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-04)
   Στην παρούσα εργασία βασικό στόχο αποτελεί η στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Avon Products, Inc. και η πρόταση αποτελεσματικών στρατηγικών που θα μπορούσε να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα. Η εργασία ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας Frigoglass 

   Καρατζά, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας στον τομέα της Λογιστικής του τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής ...
  • Στρατηγική ανάλυση της ΕΥΔΑΠ 

   Τσάνα, Σωτηρία; Σιούτη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-20)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το παρελθόν και την ανασύστασή της, στην συνέχεια αναφερόμαστε γενικά στις ...
  • Στρατηγική και χρηματοοικονομική ανάλυση των ομίλων Heineken και SabMiller 

   Παπαγιαννόπουλος, Στέφανος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-01)
   Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με τις εσωτερικές και εξωτερικές αναλύσεις των ομίλων Heineken και SAB-Miller. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα οικονομικά και λογιστικά τμήματα των εταιρειών. Η σύγκριση θα πρέπει να ...
  • Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάλυση της επιχείρησης ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

   Χαραλαμπάκη, Φωτεινή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-29)
   Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός αυτής, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο πλαίσιο της ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"