Now showing items 1-16 of 16

  • Αλγόριθμοι προγραμματισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

   Λούλης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-21)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη , ανάλυση, επεξήγηση και τελικά δημιουργία ενός αλγόριθμου αυτομάτου ελέγχου μέσω ενός μικροεπεξεργαστή - μικροελεγκτή με σκοπό την προσομοίωση του σε ένα περιβάλλον βιομηχανίας ...
  • Ανάλυση και προσομοίωση Σ.Α.Ε με labVIEW 

   Κονίδης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει και προσομοιώσει Αναλογικά και Ψηφιακά Σ.Α.Ε καθώς και τους ελεγκτές τριών όρων στο Labview. Η προσομοίωση (εξομοίωση) προσφέρει στov αναλυτή και σχεδιαστή συστημάτων ...
  • Ευστάθεια ISS σε συστήματα αυτόματου ελέγχου: συγκριτική μελέτη με την ευστάθεια Lyapunov και ΒΙΒΟ 

   Δαλέζιος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-20)
   Η μεταπτυχιακή αυτή βιβλιογραφική εργασία με έντονο το στοιχείο της προσομοίωσης και της εξομοίωσης αφορά τη μελέτη της ευστάθειας ISS δια του ορισμού – πρωταρχικά – και της σύγκρισης – δευτερευόντως, με την ευστάθεια ...
  • Εφαρμογές μηχανικής όρασης 

   Καζαντζής, Παύλος; Βαμβακούσης, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
   Οι εφαρμογές μηχανικής όρασης τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να κατατάσσονται στο επίκεντρο των περισσοτέρων εφαρμογών και σύγχρονων αναγκών του ανθρώπου. Από την εξέλιξη των Συστημάτων ...
  • Θεωρία ιδιοτιμών και ψευδοφάσματος και εφαρμογές στην θεωρία συστημάτων 

   Τσάνι, Λάβερ-Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-16)
   Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια μελέτης και εύρεσης των ιδιοτιμών ενός γραμμηκοποιημένου συστήματος με την τεχνική εύρεσης του ψευδοφάσματος. Σε θεωριτικό επίπεδο παραθέτουμε τους ορισμούς και τα θεωρήματα για τις ...
  • Κατασκευή και μελέτη αυτοκινούμενου οχήματος με αισθητήρια για αυτόματο παρκάρισμα 

   Πούντζας, Ιωάννης; Πλάκας, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-08)
   Η εργασία αναφέρεται στη κατασκευή και την μελέτη ενός αυτοκινούμενου οχήματος με την υποστήριξη αισθητήρων και την χρήση του μικροελεγκτή Arduino Uno για την πραγματοποίηση αυτόματου παρκαρίσματος. Το αυτοκινούμενο όχημα ...
  • Μελέτη συστημάτων ελέγχου σε πλοία για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου 

   Μπόφος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-10)
   Η παρούσα εργασία αφορά στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου σε υγρή μορφή, στις προοπτικές χρήσης συστημάτων προχωρημένης τεχνολογίας ενώ γίνεται και σύγκριση των υφιστάμενων ...
  • Μοντελοποίηση και προσομοίωση 

   Πιτσαδιώτης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη μοντελοποίηση και προσομοίωση, δηλαδή θα περιγραφούν βασικές έννοιες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, μοντελοπόιησης και προσομοίωσης και βασικοί νόμοι φυσικής και βασικά μαθηματικά και στη ...
  • Οχήματα αυτόματης οδήγησης 

   Βλάχος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-23)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μεθοδική ανάλυση των Οχημάτων Αυτόματης Οδήγησης (AGV). Η εργασία απαρτίζεται από οκτώ κεφάλαια. Συγκεκριμένα, παρατίθενται η ιστορία, οι τύποι και λειτουργίες των οχημάτων, καθώς και ...
  • Παρούσα κατάσταση και τεχνολογικές εξελίξεις στην ελληνική ναυτιλία. Προοπτικές της πράσινης ναυτιλίας στην Ελλάδα 

   Παπουτσής, Θεοφάνης; Χουτουρίδης, Περικλής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-12)
   Στην παρούσα μελέτη, θα δοθεί πλήρης περιγραφή της γενικής εικόνας που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο της ναυτιλίας και ειδικότερα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, τα προβλήματα για τα οποία μέσω της «πράσινης ...
  • Προγραμματιστικές τεχνικές στα συστήματα αυτόματου ελέγχου με χρήση του Matlab 

   Τοπτσικιώτης, Μιλτιάδης; Ζαφείρης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-16)
   Ο σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι ο χρήστης να εισάγει και να κατανοήσει μερικές από τις δυνατότητες του MATLAB, έτσι ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να σχεδιάσει και να αναλύσει τα συστήματα ελέγχου.
  • Συστήματα αυτόματου ελέγχου πλoήγησης αυτoκιvήτoυ 

   Βάσιλας, Ιωάvvης; Κακουλίδης, Χριστόφορος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-30)
   Η εργασία έχει ως θέμα τα συστήματα αυτόματου ελέγχου πλοήγησης αυτοκινήτου. Αναφέρεται στα ανοικτού και κλειστού βρόγχου συστήματα αυτόματου ελέγχου. Επίσης αναφέρονται έννοιες συστημάτων πλοήγησης όπως τοπολογικά, σάρωση ...
  • Συστήματα αυτόματου ελέγχου σε ανελκυστήρες 

   Τόκας, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Συστήματα αυτόματου ελέγχου στα σύγχρονα πλοία 

   Καρβέλης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με τους αυτοματισμούς πλοίων και ολοκληρώθηκε μέσα από επτά κεφάλαια, όπου πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρθηκαν εισαγωγικά στοιχεία και στο δεύτερο καταγράφηκαν οι έννοιες του αυτοματισμού ...
  • Σχεδιασμός και κατασκευή mini CNC 

   Μίντζας, Κωνσταντίνος; Μακρόπουλος, Σταύρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η επιλογή της σχεδίασης και κατασκευής mini CNC router έγινε για να πειραματιστούμε στην κατασκευή ενός συστήματος αυτόματου ελέγχου . Η μηχανή μας θα λειτουργεί μέσω υπολογιστή και θα λειτουργεί ως τα συνήθη CNC. Σκοπός ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"