Πλοήγηση ανά Λέξη κλειδί "Συστήματα αυτόματου ελέγχου"

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Πλοήγηση ανά Λέξη κλειδί "Συστήματα αυτόματου ελέγχου"

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Κονίδης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-22)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει και προσομοιώσει Αναλογικά και Ψηφιακά Σ.Α.Ε καθώς και τους ελεγκτές τριών όρων στο Labview. Η προσομοίωση (εξομοίωση) προσφέρει στov αναλυτή και σχεδιαστή συστημάτων ...
 • Δαλέζιος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-22)
  Η μεταπτυχιακή αυτή βιβλιογραφική εργασία με έντονο το στοιχείο της προσομοίωσης και της εξομοίωσης αφορά τη μελέτη της ευστάθειας ISS δια του ορισμού – πρωταρχικά – και της σύγκρισης – δευτερευόντως, με την ευστάθεια ...
 • Τσάνι, Λάβερ-Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-16)
  Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια μελέτης και εύρεσης των ιδιοτιμών ενός γραμμηκοποιημένου συστήματος με την τεχνική εύρεσης του ψευδοφάσματος. Σε θεωριτικό επίπεδο παραθέτουμε τους ορισμούς και τα θεωρήματα για τις ...
 • Μπόφος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-10-31)
  Η παρούσα εργασία αφορά στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου σε υγρή μορφή, στις προοπτικές χρήσης συστημάτων προχωρημένης τεχνολογίας ενώ γίνεται και σύγκριση των υφιστάμενων ...
 • Πιτσαδιώτης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-12)
  Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη μοντελοποίηση και προσομοίωση, δηλαδή θα περιγραφούν βασικές έννοιες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, μοντελοπόιησης και προσομοίωσης και βασικοί νόμοι φυσικής και βασικά μαθηματικά και στη ...
 • Βλάχος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-27)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μεθοδική ανάλυση των Οχημάτων Αυτόματης Οδήγησης (AGV). Η εργασία απαρτίζεται από οκτώ κεφάλαια. Συγκεκριμένα, παρατίθενται η ιστορία, οι τύποι και λειτουργίες των οχημάτων, καθώς και ...
 • Τοπτσικιώτης, Μιλτιάδης; Ζαφείρης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-21)
  Ο σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι ο χρήστης να εισάγει και να κατανοήσει μερικές από τις δυνατότητες του MATLAB, έτσι ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να σχεδιάσει και να αναλύσει τα συστήματα ελέγχου.
 • Τόκας, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-04-28)
 • Καρβέλης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04-25)
  Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με τους αυτοματισμούς πλοίων και ολοκληρώθηκε μέσα από επτά κεφάλαια, όπου πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρθηκαν εισαγωγικά στοιχεία και στο δεύτερο καταγράφηκαν οι έννοιες του αυτοματισμού ...
 • Μίντζας, Κωνσταντίνος; Μακρόπουλος, Σταύρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-19)
  Η επιλογή της σχεδίασης και κατασκευής mini CNC router έγινε για να πειραματιστούμε στην κατασκευή ενός συστήματος αυτόματου ελέγχου . Η μηχανή μας θα λειτουργεί μέσω υπολογιστή και θα λειτουργεί ως τα συνήθη CNC. Σκοπός ...